Pierwsze dni w nowej pracy

student-849820_640Pierwsze dni w pracy są kluczowe dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. To wtedy dochodzi do jego początkowej oceny, zarówno pod kątem kontaktów społecznych, jak i sprawności w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Oto kilka wskazówek, co robić, aby jak najlepiej wypaść w czasie pierwszych dni w nowej pracy.

Obserwuj otoczenie

Czas poświęcony na obserwacji otoczenia w nowej pracy nie pójdzie na marne. Przez pierwsze dni staraj się wyczuć, jakie nastroje panują w firmie, czego wymaga się od pracowników na Twoim stanowisku i jakie stosunki panują między poszczególnymi zatrudnionymi. W ten sposób będziesz wiedział, do kogo i po co się zwrócić oraz u kogo spodziewać pomocy. Być może na tym etapie poznasz osobę, z którą zakolegujesz się oraz która przeprowadzi Cię przez dalsze etapy wdrażania w struktury firmy.

Wykonuj skrupulatnie polecenia

Od wszystkich nowych pracowników wymaga się efektywności i szybkiego wypełniania powierzonych zadań. Wypełniaj więc wszelkie obowiązki skrupulatnie, bacząc na to, co mówią przełożeni. Na tym etapie warto również często pytać o konkretne informacje i szczegóły, gdyż w ten sposób unikniemy nieporozumień oraz kłopotów. Uważać jednak należy na zbytnie zaufanie do innych współpracowników. Zdarza się, iż osoby nowe traktowane są często jako służący i delegowane są im zadania nie leżące w ich kompetencjach.

Dużo pytaj

Treść ofert pracy zamieszczanych np. na portalu Pracuj.pl czy nawet rozmowa kwalifikacyjna nie jest w stanie dać nam wszelkich potrzebnych do pracy informacji. Z tego względu powinniśmy przez pierwsze dni nowej pracy zadawać dużo pytań. Pomogą nam one sprecyzować zakres naszych obowiązków, a także poszerzą wiedzę o strukturach firmy oraz urządzeniach i sprzęcie, z którego korzystamy. Ważne, aby odpowiedzi na pytania udzielały osoby kompetentne np. opiekunowie osób nowych bądź kierownicy i liderzy działów.