Pożyczki pod zastaw nieruchomości – zalety, niedogodności, uwagi

Największą zaletą pożyczki pod zastaw nieruchomości jest to, że pozwala ona pożyczkobiorcom na wykorzystanie wartości zamkniętej w nieruchomości przy jednoczesnym jej dalszym zajmowaniu w okresie trwania pożyczki. Jednak dzisiejsze elastyczne i pozabankowe pożyczki pod zastaw nieruchomości to jeszcze więcej interesujących zalet – spójrzmy na nie nieco bliżej.

Kiedy potrzebujemy pieniędzy na zaspokojenie pilnych potrzeb, pierwszą rzeczą, o której myślimy, jest pożyczka. Jednak niektórym osobom trudno jest zdecydować, o który kredyt się ubiegać lub czy pożyczka pod zastaw nieruchomości jest dobrym pomysłem. Chociaż pewne obawy mogą być uzasadnione, eksperci finansowi twierdzą, że pożyczka pod zastaw nieruchomości jest jedną z najbardziej zabezpieczonych pożyczek i ma niższą stopę procentową w porównaniu z innymi opcjami. Pozwala nam korzystać z wartości zamkniętej w nieruchomości, jednocześnie kontynuując zajmowanie nieruchomości w okresie kredytowania.

Zalety

Pożyczka pod zastaw nieruchomości pozwala pożyczkobiorcy na wykorzystanie pieniędzy na różne cele osobiste i biznesowe, takie jak zakładanie przedsięwzięć lub rozszerzanie ich w celu pokrycia nagłych wydatków medycznych. Pożyczka ta jest również stosunkowo łatwo dostępna, ponieważ pożyczkodawcy otrzymują gwarancję na pożyczone pieniądze. Jest bardzo poszukiwana, ponieważ ludzie pożyczają dużą sumę (do 70 procent wartości nieruchomości), mają elastyczność w płatnościach, a oprocentowanie jest niższe w porównaniu z innymi pożyczkami. Okres spłaty pożyczki może być długi.

Z ulg podatkowych można skorzystać od kwoty odsetek od pożyczki pod zastaw nieruchomości i generalnie pożyczkodawcy nie nakładają kar za wcześniejszą spłatę kwoty pożyczki.

Niedogodności

Okres oczekiwania na zabezpieczenie pożyczki jest dość długi i może być frustrujący, ponieważ pożyczkodawcy sprawdzają wnioskodawcę, aby upewnić się, że kandydat jest legalny. Banki i inne instytucje finansowe sprawdzają również zdolność kredytową wnioskodawców, możliwości spłaty i inne parametry, które znowu są czasochłonne. Innym problemem może być wycena nieruchomości, która ma być przedmiotem zastawu. Różne banki wyceniają nieruchomości w oparciu o różne parametry, nie ma ustalonego standardu/wzoru.

Największym ryzykiem jest jednak to, że pożyczkodawca ma wyłączną władzę nad zastawionym mieniem w przypadku niespłacenia pożyczki w terminie przez pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca może zrestrukturyzować pożyczkę lub sprzedać ją, aby odzyskać swoje pieniądze. Nadal może ubiegać się o pozostałe składki, jeśli takie istnieją.

Uwagi

Pożyczkodawca bierze również pod uwagę wiek, zawód i dochód wnioskodawcy, aby określić jego podatność na zagrożenia i stopę procentową. Stopa procentowa może być różna dla nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, a wiek i lokalizacja nieruchomości mogą również wpływać na zatwierdzoną kwotę lub naliczane od niej odsetki. Zanim więc zdecydujesz się skorzystać z takowej – warto rozważyć wszelkiego rodzaju za i przeciw w tym temacie.