O wytycznych windykacyjnych i pomocy komornika

Odzyskiwanie długów biznesowych to proces pogoni za firmami, aby spłaciły pieniądze, które są im winne.

Dobrzy komornicy komercyjni:

  • Promują windykację polubowną i dobre relacje między stronami

  • Współpracują z dłużnikami w różnych miejscach i strefach czasowych

  • Oceniają sytuację finansową dłużnika i poręczycieli (jeśli istnieją)

  • Zarekomendują, czy konieczne jest postępowanie sądowe

Najlepsze praktyki windykacji

Rola windykatorów biznesowych może być różna w zależności od tego, gdzie na świecie znajduje się dług i dlaczego dług został zaciągnięty. Każdy kraj ma własne zasady, w jaki sposób należy przeprowadzić proces jakim jest odzyskiwanie długu. Każde terytorium ma swoje własne zasady. Jednak dobry komercyjny windykator zna zestaw wytycznych dotyczących najlepszych praktyk windykacyjnych w dowolnym miejscu. Dlatego, zanim zdecydujesz się go wynająć dowiedz się choć trochę więcej o wytycznych windykacyjnych dla komorników i wierzycieli – aby wiedzieć, czego oczekiwać.

Proces windykacji należności

Zarządzanie długami handlowymi to nie tylko zbieranie pieniędzy od klientów, którzy nie zapłacą. Dobrze prowadzona windykacja biznesowa daje szansę na budowanie lepszych relacji z dłużnikami i odzyskanie długów przy jednoczesnym uniknięciu często kosztownych sporów sądowych.

Najlepiej więc, jeśli wejdziesz we współpracę z wyspecjalizowanym windykatorem – który może wspierać Cię w każdym obszarze, od windykacji polubownej po formalne spory sądowe. Taki kompleksowy proces odzyskiwania długów jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk i jest po krótce opisany poniżej.

Krok 1: Powiadamiasz windykatora o braku płatności

W razie potrzeby kontaktuje się z Twoim dłużnikiem za pomocą ustrukturyzowanego podejścia, listów, e-maili i rozmów telefonicznych. Są one często nazywane listami monitującymi.

Krok 2: Ocena postępu windykacji

Ściśle współpracując z Tobą i Twoim dłużnikiem, wdraża się strategię, która najlepiej pasuje do sytuacji:

a) Plan spłaty oparty na sytuacji finansowej dłużnika

b) Działania prawne

c) Stały monitoring dłużnika

Krok 3: Kontakt z dłużnikiem lub likwidatorami

Wdraża się strategię, która najlepiej pasuje do sytuacji. Może to obejmować opracowanie planu spłaty, powództwa sądowego lub współpracy z syndykami.

Krok 4:

Windykator zwróci Ci bezpośrednio płatności od Twojego dłużnika, w całości, w części lub etapami. Jeśli posiadasz również polisę ubezpieczeniową – każdy nieściągalny dług może zostać zwrócony zgodnie ze szczegółami Twojej polisy. Wszyscy posiadacze polis ubezpieczeniowych mają automatyczny dostęp do takich usług. Fajna jest współpraca z ogólnoświatową siecią biur – bo to oznacza, że pomoc można znaleźć wszędzie tam, gdzie prowadzisz działalność handlową i windykator wspiera Cię w zakresie przepisów różnych państw oraz wyzwań związanych z innymi językami, a nawet strefami czasowymi. Jeśli nie masz polisy ubezpieczenia kredytu, nie martw się, odpowiednia agencja tak samo może również pomóc w odzyskaniu nieubezpieczonych długów.