Co robi i ile zarabia pośrednik nieruchomości?

11-09-2011_399(49).jpg

Pośrednik nieruchomości to zawód dla osób dobrze zorganizowanych, potrafiących wykazywać inicjatywę i pracować samodzielnie. Wprowadzenie ustawy deregulacyjnej, dzięki której pracować w tym zawodzie może każdy, generuje dużą konkurencję. Sprawia to, że największą gwarancją sukcesu jest w tym zawodzie kreatywność, umiejętność perfekcyjnej organizacji czasu i nastawienie na klienta.

Pośrednik zajmuje się obrotem nieruchomościami – kojarzeniem stron przy sprzedaży, kupnie lub wynajmie. Ważna jest więc komunikacja z klientem, zainteresowanie go daną nieruchomością i doprowadzenie do transakcji, z której obie strony będą zadowolone.

Droga do kariery pośrednika nieruchomości

Osoba, która chce rozpocząć karierę w tej branży może zdecydować się na studia wyższe – najlepiej bezpośrednio związane z nieruchomościami (budownictwo, gospodarka przestrzenna) lub kierunki dające przygotowanie merytoryczne do zawodu (ekonomia, prawo, zarządzanie). Nie jest to już wymogiem koniecznym (1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa deregulacyjna, według której wykształcenie wyższe ani ukończenie studiów podyplomowych nie są już warunkiem do uzyskania licencji pośrednika nieruchomości, sama licencja również została zniesiona), jednak zdobycie wyższego wykształcenia daje większą wiedzę i lepsze przygotowanie do zawodu.

Pośrednikiem nie może zostać osoba, która w przeszłości była karana za przestępstwa skarbowe i gospodarcze, fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych, składanie fałszywych zeznań lub przestępstwa przeciwko mieniu. Musi także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za możliwe wyrządzone szkody – jeśli warunki są spełnione wystarczy rejestracja działalności jako pośrednik nieruchomości.

Praca i zarobki pośrednika nieruchomości

Praca pośrednika nieruchomości w dużej mierze opiera się na kontaktach z klientami i pracy z ludźmi. Ważne jest więc, by potrafił on szybko nawiązywać kontakty i potrafił rozpoznać potrzeby klientów – istotne jest zdobycie zaufania i zbudowanie pozytywnej relacji. Cechy charakteru jak otwartość i komunikatywność znacznie ułatwią wykonywanie zawodu. Drugą ważną kwestią jest odpowiednia organizacja – pośrednik samodzielnie zarządza swoim czasem i pracą, musi więc wykazać się dobrą samodyscypliną.

domek w holandiiZawód ten polega na pośredniczeniu w transakcjach dotyczących kupna, sprzedaży, najmu i wynajmu nieruchomości – zadaniem pośrednika jest także przygotowywanie umów, sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, uczestniczenie w negocjacjach oraz dbanie o jak najwyższą jakość swoich usług i wysoki poziom zadowolenia klienta. Pośrednik kontaktuje się także z notariuszem (w celu sporządzenia aktu notarialnego), komornikiem (w przypadku transakcji z nieruchomością zadłużoną, objętą egzekucją) czy spółdzielnią mieszkaniową (by sprawdzić, czy istnieje jakiekolwiek zadłużenie nieruchomości).

Praca ta bywa również stresująca, więc odporność jest dodatkową zaletą. Pośrednik powinien mieć dużą wiedzę z zakresu prawa ( szczególnie budowlanego i podatkowego) a także odpowiednie przygotowanie w temacie finansów, bankowości czy ekonomii. Tak duży zakres sprawia, że z pewnością bardziej wiarygodny dla klienta będzie pośrednik mogący pochwalić się wykształceniem wyższym. Organizowane są też liczne kursy podnoszące kwalifikacje, z których warto korzystać ze względu na dużą konkurencję w tej branży.

Główną motywacją w pracy powinno być dobro klienta a głównym zadaniem podejmowanie profesjonalnych działań w jego interesie. Pośrednicy zatrudniani są zazwyczaj w biurach nieruchomości, a najczęściej występującą formą zatrudnienia jest własna działalność gospodarcza (pośrednik pracuje wówczas na własną rękę) lub umowa o pracę z systemem prowizyjnym.

Zarobki często więc zależą od zaangażowania – nienormowany czas pracy daje w tym zakresie duże możliwości, ale może oznaczać też niestabilność finansową. Wynagrodzenia kształtują się średnio w okolicy 3 – 4 tysięcy złotych miesięcznie – jednak najlepsi mogą zarobić dużo więcej.

Źródła: Portal nieruchomości: http://www.sektor-nieruchomosci.pl/