Zakładanie własanej firmy – krok po kroku

Barter Business Info

Założenie własnej firmy to dla wielu osób sposób na znalezienie zatrudnienia. Część początkujących przedsiębiorców ma dosyć monotonnej pracy, uzależnienia od strategii firmy, czy braku perspektyw rozwoju. Inni decydują się na założenie firmy, żeby połączyć zarabianie pieniędzy z pasją. Niezależnie od motywów rejestracja działalności oraz załatwienie wszystkich niezbędnych formalności mogą być sporym wyzwaniem dla mało doświadczonych osób.

Po pierwsze pomysł

Nie da się jednak ukryć, że każdą działalność warto zacząć od dokładnego przemyślenia pomysłu. Biorąc pod uwagę różne rozwiązania, trzeba uwzględnić przede wszystkim ich dochodowość, wysokość kapitału potrzebnego na inwestycje, czy wymagana umiejętności oraz wiedzę, pozwalające na poruszanie się w danej branży. Niestety podążanie za marzeniem lub pasją nie zawsze jest najlepszym pomysłem i warto podeprzeć je dokładną analizą możliwości oraz celów. Dzięki takiemu podejściu można uniknąć popełnienia poważnych błędów już na samym początku działalności. Tego typu pomyłki mają poważne konsekwencje i mogą sprawić, że działalności firmy będzie z góry skazana na porażkę. Nie można również zapominać o analizie rynku – należy sprawdzić, czy istnieje zapotrzebowanie na konkretne towary oraz usługi.

Formalności, formalności

Kolejnym krokiem jest załatwienie wszystkich niezbędnych formalności. W tym celu należy najpierw udać się do urzędu gminy, gdzie prowadzona jest ewidencja działalności gospodarczej. W celu dokonania wpisu do takiej ewidencji trzeba dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu, podając wszystkie konieczne informacje, takiej jak numer PESEL, miejsce zamieszkania, czy określenie przedmiotu wykonywanej działalności, a także wskazanie daty rozpoczęcia tej działalności.

Numer Regon

Niezbędnym krokiem, który musi wykonać każdy przedsiębiorca jest również otrzymanie numeru REGON. Odpowiedni wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub w urzędzie statystycznym, działającym na terenie danego województwa. Podobnie jak w przypadku rejestracji działalności, należy złożyć właściwy wniosek, do którego powinno zostać załączone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Urząd skarbowy

Kolejna procedura to odwiedziny w Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS-ie. Trzeba pamiętać, że każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, zdrowotnemu, rentowemu i wypadkowemu, dlatego konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy się tam również udać jeśli przedsiębiorca zatrudni pracowników. W takiej sytuacji trzeba również powiadomić odpowiedniego inspektora pracy oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Numer konta bankowego

Niezbędnym krokiem jest także założenie konta w banku oraz wyrobienie pieczątki. Pieczątka niezbędna jest do założenia rachunku bankowego i powinny znajdować się na niej dane firmy, NIP oraz REGON.

Chociaż formalności związane z założeniem własnej firmy wymagają sporo czasu i energii trzeba pamiętać, że ich załatwienie jest konieczne. Wszystkie nieprawidłowości mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy.