Kariera logopedy – wszystko, co powinieneś wiedzieć

kopalnia edusklepSpecjaliści od poprawnej wymowy, oficjalnie nazywani patologami mowy-języka, a powszechnie nazywani logopedami, pracują z ludźmi, którzy mają różnorodne zaburzenia obejmujące niezdolność do wytwarzania pewnych dźwięków, rytmu mowy i problemów z płynnością oraz trudności z głosem. Pomagają również osobom, które chcą zmodyfikować akcenty lub mają upośledzenie połykania. Praca patologów mowy obejmuje ocenę, diagnozowanie, leczenie i zapobieganie zaburzeniom związanym z mową.

Większość miejsc pracy dla tych ekspertów znajduje się w przedszkolach i szkołach podstawowych i średnich, gdzie ich działania są wspierane przez specjalne pomoce logopedyczne. Są też patolodzy mowy pracujący w szpitalach, biurach innych pracowników służby zdrowia, w tym w zakładach opieki pielęgniarskiej, domowej opiece zdrowotnej, usługach indywidualnych i rodzinnych, ambulatoriach i ośrodkach opieki dziennej.

Zwykle praca logopedy to praca w pełnym wymiarze godzin, a tylko około jedna czwarta to praca w niepełnym wymiarze godzin.  To zawód z perspektywami ponieważ rynek pracy przewiduje, że zatrudnienie wzrośnie znacznie szybciej niż średnia dla wszystkich zawodów do roku 2024.

Obowiązki logopedy

Dowiadując się o jakiejkolwiek karierze, dobrze jest dowiedzieć się, jakie są typowe obowiązki których można oczekiwać. Aby zebrać te informacje, przestudiowaliśmy ogłoszenia o zatrudnieniu w sieci internetowej.

  • kompleksowe oceny pacjentów, wyznaczanie odpowiednich celów, opracowanie skutecznych planów leczenia i przestrzeganie harmonogramów i wytycznych dotyczących opieki nad pacjentem

  • zidentyfikowanie celów krótkoterminowych i długoterminowych dla pacjenta pod kątem efektów funkcjonalnych

  • branie udziału w spotkaniach, zapewnienie odpowiednich celów dla studentów wymagających terapii mowy / języka

Edukacja, licencjonowanie i dobrowolna certyfikacja

Bez względu na to, w którym miejscu na świecie chcesz pracować, najprawdopodobniej będziesz musiał zdobyć tytuł magistra w patologii języka mowy. Oprócz zajęć z anatomii, fizjologii, natury zaburzeń i zasad akustyki, otrzymasz również nadzorowane szkolenie kliniczne. Twoje studia licencjackie nie muszą być stricte osadzone w patologii mowy, ale będziesz musiał spełnić warunki wstępne przed rozpoczęciem edukacji dla absolwentów.

Wybierając program, warto wybrać taki, który został zatwierdzony przez odpowiednie stowarzyszenia. W większości przypadków patologowie mowy muszą mieć licencję, ale wymagania są różne. Aby dowiedzieć się więcej na temat licencjonowania w kraju, w którym zamierzasz praktykować, zobacz na zasoby internetowe w tym temacie.

Formalne szkolenie zapewni ci umiejętności techniczne, ale będziesz potrzebować też pewnych umiejętności miękkich – lub cech osobistych – aby odnieść sukces w tej dziedzinie. Podobnie jak w przypadku wielu prac w dziedzinie opieki zdrowotnej, istotne jest, abyś był zaniepokojony dobrostanem swoich klientów i mógł zaoferować im emocjonalne wsparcie. Liczy się też cierpliwość, bo osoby pod Twoją opieką mogą nie reagować na leczenie tak szybko, jak byś tego chciał.