Osobisty sposób na niższe wydatki i korzyści środowiskowe? Rekuperacja!

Jeśli szukasz sposobów na optymalizację efektywności energetycznej swojego domu, aby zmniejszyć i zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, zdecydowanie powinieneś rozważyć instalację Systemu Odzysku Ciepła i Wentylacji – czyli tak zwana rekuperacja. System ten nie tylko pozwala zaoszczędzić koszty, ale także zmniejsza emisje gazów cieplarnianych z systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, które w znaczący sposób przyczyniają się do zmiany klimatu i globalnego ocieplenia.

Wyposażenie gospodarstwa domowego w system wentylacji z odzyskiem ciepła – znany również jako system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, może zwiększyć wydajność systemów klimatyzacji, odzyskując do 95% energii cieplnej obecnej w spalinach, co:

  • oszczędza energię,

  • obniża koszty,

  • prowadzi do mniejszej emisji gazów cieplarnianych.

To wszystko razem wzięte skutkuje bardziej zrównoważonym środowiskiem. Jednak zanim będzie można zainstalować system rekuperacji, należy upewnić się, że budynek jest szczelny i dobrze izolowany.

Co to jest system wentylacji z odzyskiem ciepła i jak działa?

Systemy rekuperacji składają się z dwóch kanałów/rur wentylacyjnych biegnących obok siebie, przechodzących między wnętrzem i zewnętrzem domu. Jeden wnosi chłodne, świeże powietrze – drugi odprowadza wilgotne, nieświeże powietrze. Oba strumienie powietrza przechodzą przez centralną jednostkę wymiennika ciepła, nie stykając się ze sobą. Wymiennik ciepła przenosi ciepło odpadowe ze strumienia wychodzącego do strumienia wejściowego. Ten recykling energii oznacza, że budynek może pozostać wietrzony świeżym powietrzem, nie tracąc dużej części energii cieplnej. I odwrotnie, w okresie letnim wymiennik ciepła może również schłodzić wchodzące gorące powietrze, przekazując jego energię wychodzącemu zimnemu powietrzu. Systemy rekuperacji są zazwyczaj wyposażone w wentylatory dmuchawy na strumieniach wlotowych i wylotowych, aby kontrolować przepływ powietrza zgodnie z wymaganiami, ręcznie lub automatycznie. System najczęściej montowany jest na dachu lub elewacji budynku.

Jeden specjalny rodzaj systemu rekuperacji jest znany jako system wentylacji z odzyskiem energii . Posiada wszystkie cechy typowego systemu rekuperacji, z dodatkową zaletą wymiany wilgoci między strumieniem powietrza wlotowego i wylotowego. Osiąga się to dzięki zastosowaniu membrany w środku wymiennika ciepła, która zatrzymuje wilgoć i umożliwia jej przepływ z wyższego stężenia do niższego stężenia. W wilgotnym klimacie pomaga to utrzymać nadmiar wilgoci na zewnątrz budynku, jednocześnie zapewniając jego wentylację świeżym powietrzem.

Istnieją jednak dwa warunki, które muszą zostać spełnione, aby można było skorzystać z systemu tego rodzaju. Po pierwsze, szczelność budynku musi wynosić poniżej 3 wymian powietrza na godzinę przy badaniu przy 50 Pascalach. Oznacza to, że jeśli budynek nie jest wystarczająco szczelny, systemy te nie przyniosą większych korzyści. Dzieje się tak, ponieważ przeciągi mogą całkowicie ominąć system rekuperacji i działać przeciwko niemu, zbytnio ochładzając powietrze w środku, a wydatek nie byłby tego wart.