Sposoby na utrzymanie dobrych relacji ze współpracownikami

Kluczem do zgranego zespołu, który efektywnie realizuje swoje cele są dobre relacje między współpracownikami. Utrzymanie ich rzutuje nie tylko na to, jak poszczególni członkowie są odbierani przez grupę, ale również jak szybko rozwija się firma.

Wzajemna pomoc

Współpraca powinna opierać się przede wszystkim na wzajemnej pomocy. Oznacza to, iż pracownicy starsi stażem muszą dzielić się wiedzą i umiejętnościami z tymi młodszymi. Co więcej, pomoc powinna polegać na wspólnym rozwiązywaniu problemów oraz uskutecznianiu drogi do obranego celu. Ważne jednak, by pomoc cementowała grupę, a nie dzieliła ją ze względu na interesowne przesłanki jej udzielania.

Lojalność

Podstawą zgranego zespołu jest lojalność członków względem siebie oraz pracodawcy. Oznacza to, iż wszyscy realizują powierzone zadania na rzecz ogółu i nikt nie poświęca dobra innych dla swojej kariery. W ten sposób można cementować nawet najbardziej różniące się charaktery. Lojalność ma szczególną wagę w czasie kryzysu i w trudnych chwilach firmy. Musi ona jednak mieć pokrycie w rzeczywistości i nie może być jedynie widoczna w zapewnieniach.

Skuteczne komunikowanie się

Dobra współpraca nie może obyć się bez skutecznej komunikacji. Jej forma może być wdrożona odgórnie i prezentowana już na etapie konstruowania ogłoszeń o pracę zamieszczanych na portalach pokroju Pracuj.pl. Może być również wynikiem różnych doświadczeń członków załogi. Niezależnie jednak od tego powinna ona uwzględniać różnice charakterów oraz sprzęt, na którym pracują poszczególni pracownicy.

Poczucie humoru

Żarty w pracy mogą w doskonały sposób rozładowywać stresy i napięte sytuacje wynikające z charakteru pracy. Dzięki osobom z poczuciem humoru załoga może przetrwać trudne chwile. Co więcej, można ją wykorzystać do przedłużania rodzinnej polityki wewnątrzfirmowej, która oprócz tego realizowana może być poprzez np. nieformalny dresscode.