Tłumaczenie konsekutywne a symultaniczne – poznaj podstawowe różnice!

kopalnia transDwie główne formy tłumaczenia to:

  • tłumaczenie konsekutywne

  • tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie konsekutywne to metoda polegająca na tym, że tłumacz ustny czeka na zakończenie komunikacji przez mówcę, a następnie przedstawienie go w języku docelowym. Interpretacja podzielona jest na segmenty, których długość zależy od preferencji klienta. Czasami interpretacja jest podzielona na zdania lub segmenty, a innym razem cała mowa lub wiadomość jest interpretowana po zakończeniu prezentacji. Mówiąc ogólnie, im bardziej formalne ustawienie, tym dłuższe będą segmenty i jednoczesna interpretacja.

Tłumaczenie konsekutywne można zastosować w wielu różnych sytuacjach i okolicznościach, zwykle o mniejszym rozmiarze. Wywiady to jeden z wielu przykładów, w którym jest powszechnie stosowane, ponieważ pozwala mówcy na zakończenie myśli i udzielenie pełnej odpowiedzi na pytania, zanim tłumacz dostarczy wiadomość przekazując ją właśnie na wybrany język docelowy.

Przemówienia np. w czasie różnego rodzaju konferencji to kolejny przykład okoliczności, w których stosowana jest interpretacja w formie tłumaczenia konsekutywnego. Tłumacz siedzi i słucha mowy podczas robienia notatek. Zwykle mówca otrzymuje również skrypt mowy i jest w stanie zinterpretować całość za pomocą notatek i skryptu.

Inne okoliczności, w których ten rodzaj tłumaczeń jest używany i o których warto wspomnieć to spotkania i konferencje prasowe. Jednak we współczesnym świecie tłumaczenie konsekutywne zostało w dużej mierze zastąpione tłumaczeniem symultanicznym.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne to metoda interpretacji, w której komunikat jest przekazywany na język docelowy tak szybko, jak to możliwe, zwykle z opóźnieniem kilku sekund. Tłumacz ustny w tym przypadku przede wszystkim i po kolei:

  • słucha mówcy

  • rozumie wiadomość w swojej głowie

  • interpretuje wiadomość na wybrany język docelowy, kontynuując słuchanie mówcy

Jest to bardzo trudna umiejętność do opanowania. Tłumacze symultaniczni zwykle noszą słuchawki i siedzą w dźwiękoszczelnej kabinie, ponieważ zwiększa to ich zdolność koncentracji. Pracują również w dwuosobowych zespołach, co nieco ułatwia realizację zadania. Docelowi odbiorcy są wyposażeni w zestawy słuchawkowe i nadajniki w celu wysłuchania interpretacji. Zastosowanie tego sprzętu audio pozwala na powiększenie widowni, do której tłumaczony przekaz może zostać skierowany.

Metodę tę stosuje się głównie na konferencjach i spotkaniach, na których w odpowiednim czasie należy przekazać wiele informacji. Zgromadzenie Ogólne ONZ jest znanym miejscem, które korzysta z tłumaczenia symultanicznego – warto poszukać filmów z takich zgromadzeń, aby podpatrzeć jak to wygląda w praktyce, co najlepiej obrazuje trud i wysiłek wyspecjalizowanych tłumaczy symultanicznych, którzy realizują się w takich zadaniach. Jest to również preferowana forma tłumaczenia języka migowego.


Którą metodę interpretacji preferujesz? Jakie masz wskazówki, które pomogą w tłumaczeniu, zarówno po kolei, jak i jednocześnie? Czekamy na komentarze!