Co można robić po studiach humanistycznych?

bookcase-books-bookshelves-256541Studia humanistyczne to dość pojemne stwierdzenie, w skład którego wchodzą m.in. kierunki prawnicze, politologiczne, językowe, jak i kulturowe. Ich wspólnym mianownikiem jest przeważnie profil studentów, którzy są humanistami nie posiadającymi z rożnych powodów talentu do nauk ścisłych.

Branża językowa

Jednymi z najbardziej obleganych kierunków studiów humanistycznych są kierunki związane z językami. Często łączone są bezpośrednio z nauką o kulturze wybranych krajów. Począwszy od tych zajmujących się mową i pismem ojczystym, aż po filologie chińskie i nauki traktujące o strukturze samego języka. Po ukończeniu takich studiów warto zastanowić się nad pracą m.in. w szkołach (o ile posiadamy kwalifikacje pedagogiczne), korporacjach międzynarodowych bądź przedsiębiorstwach zajmujących się tłumaczeniem.

Prawo

Studia prawnicze stanowią jedną z większych gałęzi nauk humanistycznych. Wielu ekspertów uważa, iż jako jedne z nielicznych zapewniają mocne fundamenty zawodowe. Jest w tym nieco racji, jednak należy brać pod uwagę fakt, iż branża prawna jest hermetyczna i nie jest łatwo się do niej dostać. Jeśli nie uda nam się zostać prawnikiem, warto próbować w zawodach, takich jak m.in. radca prawny, specjalista w wybranych komórkach funkcjonujących w ramach organów ścigania bądź prokurator, sędzia.

Studia politologiczne

Kierunki studiów takie jak np. politologia, stosunku międzynarodowe czy bezpieczeństwo narodowe stanowią dość sztywną kategorię naukową. Kompetencje nabyte podczas kolejnych etapów nauki zwykle łączą cechy administracji, zarządzania i nauk geopolitycznych. Najczęściej osoby po tego typu studiach kontynuują karierę akademicką, zostając wykładowcami bądź publicystami w wybranej dziedzinie. Inną propozycję może stanowić praca w strukturach wybranych urzędów i placówek państwowych.