CV idealne, czyli jakich informacji unikać w życiorysie

Close-up of hand holding pen with paper over pile of documents

Pisząc CV, Kandydaci często wychodzą z założenia, że im więcej elementów będzie w nim zawartych, tym lepiej. O wartości życiorysu decyduje jednak nie jego objętość i mnogość informacji, ale zawartość merytoryczna i to, czy potrafimy ją dobrze zaprezentować – przypominają eksperci z Corson.pl, przygotowujący profesjonalne dokumenty aplikacyjne na zamówienie. Sprawdź, jakie informacje można pominąć w idealnym CV.

1. Dokładny adres

Twój adres na etapie selekcji dokumentów oraz rozmów wstępnych i kwalifikacyjnych jest całkowicie zbędny potencjalnemu pracodawcy – przyda się dopiero, kiedy proces rekrutacyjny wypadnie pomyślnie i będziesz wypełniał kwestionariusz osobowy przy podpisywaniu umowy. Zamiast adresu zdecyduj się na miasto, w którym mieszkasz – dla rekuterów jest to cenna informacja, ponieważ często szukają oni Kandydatów z konkretnej lokalizacji lub przeciwnie, zasięg ich poszukiwań obejmuje kilka lokacji w Polsce. Jeżeli w poszukiwaniu zatrudnienia jesteś gotowy na przeprowadzkę, również warto o tym wspomnieć.

2. Data urodzenia

Data urodzenia nie jest informacją, która koniecznie musi znaleźć się w CV, jednak zgodnie z Kodeksem Pracy przyszły pracodawca może o nią dopytać na rozmowie, podobnie jak o adres za mieszkania. Powszechnie uważa się, że osoby młode lepiej nadają się na stanowiska, gdzie istotna jest siła fizyczna, dynamizm czy energia, a osoby starsze wiekiem – tam, gdzie przydaje się spokój, opanowanie i doświadczenie. Jest to jednak myślenie stereotypowe – o wartości danego Kandydata nie decyduje jego wiek, a indywidualna historia zatrudnienia, wiedza, umiejętności i cechy osobowe. Jeżeli pracodawca kieruje się kryterium wieku w doborze pracowników, jest to działanie dyskryminacyjne.

3. Stan cywilny

Stan cywilny, liczba czy wiek posiadanych dzieci – te informacje spokojnie możesz pominąć w życiorysie, ponieważ nie wnoszą one do niego żadnej wartości merytorycznej. Zespół Corson.pl przestrzega wręcz, iż mogą one prowokować mniej profesjonalnych rekruterów do pytań o życie prywatne, plany rodzinne bądź macierzyńskie, a te ostatnie, jak wiadomo, są zakazane prawnie z uwagi na konieczność zagwarantowania równych szans ze względu na płeć w procesie zatrudnienia. Pytanie o zamierzenia rodzicielskie jest uzasadnione tylko wtedy, jeśli istnieją przeciwwskazania zdrowotne, aby pracę na danym stanowisku wykonywała kobieta w ciąży.

4. Stan zdrowia

Informacje tego rodzaju są zazwyczaj zbędne, warto je jednak zawrzeć w dwóch przypadkach – jeśli w ogłoszeniu o pracę zawarto wzmiankę o wymaganym dobrym stanie zdrowia lub dobrej kondycji psychofizycznej, lub jeśli posiadasz grupę inwalidzką czy orzeczenie o niepełnosprawności. Informacja ostatniego typu nie jest konieczna, ale często wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla pracodawcy, stąd czasem korzystnie jest o tym wspomnieć.

5. Poglądy polityczne, religijne, światopoglądowe

Powyższe dane są zaliczane do danych wrażliwych, w związku z tym ani Kandydat nie ma obowiązku zamieszczania ich w życiorysie, ani rekruter nie ma prawa o nie pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oprócz podanych powyżej, zalicza się do nich informacje o pochodzeniu etnicznym, orientacji seksualnej, sytuacji materialnej, posiadanych nałogach, wspomnianym już stanie zdrowia bądź planach rodzinnych i rodzicielskich.

6. Informacje nieprawdziwe

Kandydatów przygotowujących CV często kusi, aby podkoloryzować nieco zakres pełnionych obowiązków, własne doświadczenie, umiejętności, wykształcenie, znajomość języków i programów komputerowych, stopień udziału w poszczególnych projektach czy nawet zainteresowania. Konsultanci Corson.pl przestrzegają jednak, iż nawet drobne kłamstewka zawarte w dokumentach aplikacyjnych nie opłacają się na dłuższą metę, gdyż zazwyczaj są łatwe do zweryfikowania podczas bezpośredniego spotkania. O wiele bardziej korzystne jest, aby szczerze pisać nawet o niższych własnych umiejętnościach, ale na rozmowie kwalifikacyjnej zapewnić o swojej gotowości i zdolności do szybkiego podszkolenia się w danej dziedzinie.

Zespół Corson.pl – eksperci przygotowujący CV i listy motywacyjne dla Klientów

pobrane