Czy warto często zmieniać pracę?

diagram-direction-electronics-1305360Częste zmiany pracy mogą budzić niepokój u pracodawcy, gdyż z reguły świadczą o trudnościach w przystosowaniu się do narzuconych obowiązków lub braku odpowiednich kompetencji do pracy. W oczach pracownika są jednak niejednokrotnie przymusem, od którego zależy jego sytuacja życiowa. Czy warto w takim razie często zmieniać pracę i co niesie ze sobą to zjawisko?

Niskie kwalifikacje

Niskie kwalifikacje to najczęstszy powód zmiany pracy. Wiele stanowisk niskiego szczebla jest wręcz opartych na rotacji pracowniczej. W przypadku częstych zmian pracy, np. w gastronomii bądź w obrębie stanowiska magazyniera, nasze kwalifikacje nie zwiększą się. Częsta zmiana pracy może przydać się jedynie wówczas, gdy kolejne stanowiska obejmowane przez nas są coraz lepiej płatne. W innym przypadku lepiej pozostać w jednej firmie i stopniowo zwiększać swoje kompetencje.

Bogactwo doświadczeń

Mimo iż częsta zmiana pracy nie idzie z reguły w parze z coraz większymi zarobkami, z pewnością na brak doświadczenia nie będziemy mogli narzekać. Dotyczy to zwłaszcza umiejętności nabywanych poprzez wdrażanie się w kolejne firmy. Wówczas doświadczenie związane jest nie tyle z kwalifikacjami, co z przeżytymi sytuacjami i stycznością z różnymi modelami prowadzenia i zarządzania firmą. Wówczas praca), niezależnie od objętego stanowiska, staje się dla nas przejrzysta, a nasza świadomość pracownicza rośnie.

Problemy finansowe

Częste zmiany pracy mogą w długofalowej perspektywie prowadzić do problemów finansowych. Związane są one przede wszystkim z brakiem płynności majątkowej, nieregularnością wypłat oraz faktem, iż nie zwiększamy swoich dochodów. Szczególnie trudny jest wówczas okres przejściowy pomiędzy kolejnymi pracami, kiedy nie odłożyliśmy odpowiednich środków pieniężnych. Bardzo często może ona wiązać się z możliwością utraty dotychczasowego lokum bądź problemami z zapewnieniem podstawowych potrzeb.