Ile zarabia nauczyciel?

Chemistry Teacher with Students in Class

Temat zarobków pedagogów powraca najczęściej wraz z początkiem września i świętem nauczycieli. Choć ścieżki kariery i wynagrodzenia w szkołach są ściśle określone, kadra pedagogiczna może również zarabiać po godzinach. Ile zatem miesięcznie jest w stanie zarobić nauczyciel?

Dane przedstawiane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Ministerstwo Edukacji Narodowej powinny nauczycieli cieszyć. Wynika z nich, że średnia pensja pedagoga rosła przez kilka ostatnich lat z rzędu i aktualnie przewyższa średnią krajową. Nie każdy nauczyciel zgadza się jednak z takim wnioskiem – w praktyce bowiem wynagrodzenia są dość zróżnicowane. Osoba początkująca w zawodzie może liczyć na znacznie niższe zarobki niż nauczyciel dyplomowany. Z tego też względu rządowy pomysł, by w latach kolejnych zaoszczędzić na podwyżkach dla nauczycieli, nie podoba się wszystkim.

Najwięcej zarabiają nauczyciele dyplomowani

3109 zł brutto – tyle dokładnie od dnia 1 września 2014 r. zarabia nauczyciel dyplomowany, który posiada tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Trzeba jednak pamiętać, że to maksymalne wynagrodzenie, na jakie może liczyć nauczyciel zatrudniony w szkole. Początkująca kadra nauczycielska zarabia bowiem znacznie gorzej – nauczyciele stażyści liczyć mogą tylko na 2265 zł brutto.

Zarobki nauczycieli uzależnione są również od posiadanych kwalifikacji. Najmniej zarabiają osoby nie posiadające wykształcenia z przygotowaniem pedagogicznym (taki nauczyciel dyplomowany otrzymuje pensję w wysokości 2006 zł brutto). Mniejszą wypłatę otrzymują również nauczyciele posiadający tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych.

Jak naliczane jest wynagrodzenie?

Gdy mowa o zarobkach nauczycieli, nie można zapomnieć, że płace w szkołach publicznych naliczane są według zasad zapisanych w Karcie nauczyciela. W praktyce zatem z pensji pedagogów można wyróżnić 4 elementy:

  • wynagrodzenie zasadnicze (wyżej wymienione kwoty są właśnie wynagrodzeniami zasadniczymi),
  • dodatki: funkcyjny, za warunki pracy, motywacyjny i za wysługę lat,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
  • nagrody i świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Nie można też zapomnieć, że nauczyciele pracujący na zasadach określonych w Karcie nauczyciela są upoważnieni również do odbioru trzynastej pensji.

Nauczyciel w szarej strefie

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z dodatkowych zajęć pozaszkolnych – korepetycji. Z danych opublikowanych w 2012 roku przez Librus wynika, że ponad 70% uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych deklarowało korzystanie z dodatkowych zajęć. Korepetycje są najbardziej popularne wśród uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół średnich (jest to zapewne związane z testami końcowymi). Warto przy tym wskazać, że na rynku – poza studentami oferującymi przeprowadzenie lekcji – prężnie działają również etatowi nauczyciele. Ile zarabia dodatkowo w ten sposób kadra pedagogiczna? Trudno powiedzieć, wiadomo jednak, że dużo zależy od wykładanego przedmiotu.

Cena za godzinę korepetycji waha się w zależności od czasu lekcji (45 min lub 60 min), miejscowości (w dużych miastach, z uwagi na konkurencję, jest taniej) i rodzaju przedmiotu. Najdroższe od lat są przedmioty ścisłe – fizyka, chemia czy matematyka. Znacznie mniej płacą rodzice uczniów, którzy uczęszczają na dodatkowe lekcje języków obcych czy języka polskiego. Wiadomo jednak, że w ten sposób – przynajmniej najlepsi nauczyciele – mogą zarobić dodatkową pensję.

Być nauczycielem

Czy praca nauczyciela się opłaca? Z całą pewnością zapotrzebowanie na usług edukacyjne jest bardzo duże. Zawód nauczyciela jest nie tylko wartościowy, lecz przede wszystkim perspektywiczny. W ostatnich latach podkreśla się przy tym, że najlepiej – wśród całej kadry pedagogicznej – wypadają ci nauczyciele, którzy zajmują się nauczaniem najmłodszych. Wzrost uposażenia obserwowany w ostatnich latach i fakt, że nauczyciele nie narzekają na brak pracy sprawia, że trudno wyobrazić sobie brak chętnych do wykonywania tego zawodu.

Artykuł opracowany przez specjalistów z www.praca-bytom.info/