Jak wygląda praca montera konstrukcji budowlanych?

hala

Jednym z powszechniejszych zawodów w budowlance jest monter konstrukcji budowlanych. Jest to dość opłacalny zawód, cieszący się powodzeniem zdecydowanie wśród mężczyzn niż płci przeciwnej, ponieważ taka praca do najłatwiejszych nie należy. W naszym artykule znajdziesz wszystkie informacje na temat, czym tak dokładnie zajmuje się osoba na tym stanowisku.

Zadania montera konstrukcji budowlanych

Podstawowym zadaniem pracownika na tym stanowisku jest montowanie konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetonowych z elementów prefabrykowanych, jakie stosowane są w budynkach mieszkalnych bądź oddanych do użytku publicznego, halach magazynowych czy handlowych. Taki montaż jest też konieczny przy budowie mostów, kładek, a nawet w stawianiu słupów elektrycznych. Montowaniu towarzyszy szereg prac pomocniczych, które z kolei polegają na konserwowaniu elementów konstrukcji budowlanych, czyli zabezpieczaniem takich części przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, remoncie albo całkowitej rozbiórce elementów konstrukcyjnych oraz konstruowaniu rusztowań, które są niezbędne przy budowie danego obiektu. Praca montera konstrukcji budowlanych nie jest jednak typem pracy indywidualnej – a zdecydowanie zespołowej. Szczególnie, jeśli w grę wchodzi budowanie bardzo dużych obiektów, monter musi współpracować ze wszystkimi członkami brygady montażowej. Ze względu na wykonywaną funkcję może on należeć do ekipy, która będzie zajmowała się obsługą maszyn – wówczas będzie on pełnił funkcję operatora maszyny, przykładowo żurawia. Może być też odpowiedzialny za przygotowanie odpowiednich jednostek pod wbudowanie i zawieszanie ich za pomocą haka maszyny montażowej – wówczas będzie musiał współpracować z zespołem robotników linowych. Jeżeli jego zadania będą polegać na naprowadzaniu elementów budowlanych w odpowiednie miejsca, stężanie ich i spajanie przy użyciu maszyn specjalistycznych, wstępnym ustawianiu i następnie zwalnianiu z haków – wtedy będzie współpracował w zespole montażowym. We współpracy z zespołem ratyfikacyjnym monter musi dokonać ostatecznego ustawienia elementów konstrukcyjnych, zainstalować odpowiednie urządzenia, wykonać poręcze ochronne oraz zabezpieczyć znajdujące się w ścianach zewnętrznych otwory. Pracując natomiast w zespole montażowo – wykończeniowym będzie odpowiedzialny za wykonanie złącz konstrukcyjnych, przeważnie żelbetowych, lecz również i spawanych, przy czym przy tym drugim rodzaju musi posiadać dodatkowo wymagane kwalifikacje oraz wypełnianie ewentualnej przestrzeni konkretnymi materiałami izolacyjnymi bądź zaprawą. Będzie również odpowiedzialny za zakonserwowanie wszystkich części metalowych, jakie nie zostały pokryte betonem przed ewentualną korozją. Monterzy, aby dobrze wykonać swoją pracę, muszą ściśle współpracować z takimi specjalistami, jak murarzami, monterami instalacji elektrycznych czy inspektorami nadzoru budowlanego. Jego bezpośrednim przełożonym, który zleca mu szereg prac podlegających jego wykonaniu, jest brygadzista bądź kierownik robót.

Wymagania pracodawców względem kandydatów

Podstawowym wymaganiem pracodawców w stosunku do potencjalnego kandydata na stanowisko montera konstrukcji budowlanych jest posiadanie przez nich odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Jedni będą rozumieli przez to ukończenie odpowiedniej szkoły zawodowej, która umożliwia nabycie wymaganych do tego zawodu umiejętności i kwalifikacji. Dla innych bardzo ważnym będzie poprzednie doświadczenie w innych firmach na tym samym stanowisku. Kolejną rzeczą, której oczekują pracodawcy, jest umiejętność czytania rysunków technicznych – i tu bez znaczenia jest, jaki rodzaj pracy będzie wykonywany, czy będzie to montaż budynku mieszkalnego, mostu czy hali. Znajomość rysunku technicznego jest podstawą w tym zawodzie. Kolejnymi umiejętnościami, bez których się nie obejdziemy w tym zawodzie, są oczywiście umiejętności monterskie oraz mechaniczne. Innym wymaganiem, które nie jest obowiązkowe do spełnienia, aczkolwiek będzie mile widziane w naszym życiorysie, jest posiadanie aktualnych badań wysokościowych. Ponieważ, jak zostało to już wcześniej wspomniane, praca montera należy zdecydowanie do typu pracy zespołowej, potencjalny kandydat musi posiadać również szeroko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Autorem artykułu jest firma marplan.com.pl oferująca wynajem oraz sprzedaż profesjonalnych hal namiotowych.