Co to jest faktoring i do kogo jest kierowany?

Każdy przedsiębiorca prędzej, czy później spotka się z potrzebą finansowania swojej działalności. Od razu nasuwającym się rozwiązaniem jest w tej sytuacji kredyt. Warto zastanowić się jednak czy jest to rozwiązanie optymalne. Trudny w uzyskaniu, szczególnie dla firm z krótkim stażem. Stanowi ponadto wielkie zobowiązanie finansowe. Alternatywę stanowi faktoring, to znaczy konwersja faktur wprost na gotówkę.

Co to jest faktoring?

Zacznijmy więc od wyjaśnienia omawianego tu pojęcia. Definicja faktoringu jest następująca. Usługa ta sprowadza się do natychmiastowej zamiany faktur z odroczonym terminem płatności na opiewającą na nie kwotę. Tą zaś przeznaczyć możemy już wedle własnego uznania, na przykład na bieżące wydatki firmy lub niezbędne inwestycje. Faktoring spełnia więc wiele wspomagających firmę funkcji, ale o nich w dalszej części artykułu.

Jak działa faktoring?

Żeby lepiej zrozumieć mechanizm tej usługi, przyjrzyjmy się samemu jej procesowi. Faktoring w praktyce wygląda więc następująco. Przedsiębiorca, którego w przypadku tej usługi nazywamy faktorantem, oddaje firmie finansującej, nazywanej faktorem, faktury z odroczonym terminem płatności. Następnie ten ostatni wypłaca pierwszemu zapisaną na fakturze należność. Co oczywiste potrąca z niej koszt realizowanej przez siebie usługi.

Jaka jest największa zaleta faktoringu?

Złóż wniosek o faktoring onlineW rezultacie pieniądze pojawiają się na naszym koncie maksymalnie w przeciągu jednej doby. I tu pojawia się podstawowa, a zarazem największa korzyść płynąca z faktoringu. Jest nią możność oferowania kontrahentom odroczonych terminów płatności za swoje usługi, a jednocześnie otrzymywanie należności na konto zaraz po dokonaniu przez nich konwersji.

Jakie są pozostałe korzyści płynące z faktoringu?

Ze wspomnianej w powyższym akapicie korzyści wynikają także kolejne. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy, chociażby pewność, że w dłuższej perspektywie czasowej utrzymamy płynność finansową naszego przedsiębiorstwa. Będzie to mieć szczególne znaczenie dla branż, które narażone są na nagłe i nieprzewidziane wypadki. Dobrym przykładem będzie tu choćby transport.

Innym plusem płynącym z usługi faktoringowej jest całkowite (w przypadku faktoringu pełnego) lub częściowe (faktoring niepełny) zabezpieczenie się przed niewypłacalnością, lub co gorsza, nieuczciwością naszego kontrahenta. W przypadku pierwszego, z wymienionych powyżej typów, windykacją należności zajmie się już w całości firma sponsorująca.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Warto także nadmienić, że faktoring jest rozwiązaniem elastycznym, które posiada wiele wariantów. Najbardziej odpowiadający z nich można więc indywidualnie dobrać do naszych, osobistych potrzeb. Oto lista obrazująca mnogość form tej usługi:

 • faktoring niepełny, z regresem,
 • faktoring pełny, bez regresu,
 • faktoring eksportowy,
 • faktoring cichy,
 • faktoring odwrotny,
 • faktoring jawny,
 • faktoring zaliczkowy,
 • faktoring półotwarty,
 • faktoring mieszany,
 • faktoring pojedynczy,
 • faktoring globalny,
 • faktoring restrukturyzacyjny,
 • faktoring krajowy.

Czym jest faktoring niepełny?

Faktoring z regresem, nazywany również niepełnym, jest podstawową i najczęściej spotykaną formą omawianej przez nas usługi. Sprowadza się do sytuacji, w której firma finansująca nie przejmuje na siebie ryzyka niezapłacenia faktury przez naszego kontrahenta. W razie niewypłacalności lub nieuczciwości klienta faktorant będzie musiał spłacić sfinansowaną fakturę już samodzielnie.

Warto jednak podkreślić, że w ramach faktoringu z regresem, firma finansująca oferuje szeroko rozumianą pomoc w egzekwowaniu należności, tak, aby, w jak największym stopniu ograniczyć możliwość wystąpienia niepożądanych dla nas sytuacji. Podsumowując, faktoring niepełny jest optymalnym rozwiązaniem, kiedy nasi klienci są stali, a co za tym idzie zaufani. Jest to najtańsza na rynku forma faktoringu, którą, co więcej, odliczyć można od podatku.

Co to jest faktoring pełny, czyli bez regresu?

Inaczej jest w przypadku faktoringu pełnego, nazywanego faktoringiem bez regresu. Podczas realizacji tej usługi 100% ryzyka nieopłacenia przez naszego kontrahenta faktury – przejmuje firma finansująca. W razie jego niewypłacalności przeprowadza ona windykację należności. Jest to rozwiązanie droższe od przedstawionego w powyższym akapicie, daje nam jednak pewność, że nie zostaniemy oszukani.

Faktoring odwrotny

Nazywany również zakupowym. Jak nazwa wskazuje, sprowadza się do sfinansowania dokonanych przez naszą firmę zakupów. Innymi słowy, my natychmiastowo stajemy się właścicielami danego towaru lub korzystamy z konkretnej usługi, a dzięki faktorowi zapłaty dokonać możemy już w odroczonym, wygodnym dla nas terminie.

Wygoda korzystania z faktoringu online

Na koniec warto zwrócić jeszcze uwagę na dwa aspekty. Pierwszym z nich jest fakt dobrego dopasowania faktoringu do przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm (MŚP). Usługa ta jest dla nich bowiem znacznie łatwiej dostępna niż bankowy kredyt.

Faktoring jest też wygodny z powodu możności weryfikacji wniosków i faktur online. Docenią to przede wszystkim wspomniani już powyżej mali i średni przedsiębiorcy. Warto także nadmienić, że firma Bibby Financial Services jest liderem we wdrażaniu wygodnego faktoringu online.