Czy TAK NAPRAWDĘ wiesz, co zrobić, gdy w pracy wybuchnie duży pożar?

Scene of Boston Old State House buiding at twilight time in Massachusetts USA, Architecture and building with tourist concept

W przypadku wybuchu pożaru w biurze, ważne jest, aby działać szybko i odpowiednio, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób. Poniżej pokazujemy kilka kroków, których podjęcie może pomóc w tej sytuacji.Wszystkie te czynności powinny być utrwalone w naszej pamięci na kursach BHP. Dobre szkolenia BHP dla pracowników Warszawa nierzadko ratują życie właśnie poprzez wtłoczenie do pamięci ich uczestnikom zasad, których należy przestrzegać, gdy znajdziemy się w kryzysowej sytuacji.

Powiadom personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo lub zadzwoń na 112

Natychmiast zgłoś pożar odpowiednim osobom, takim jak odpowiedzialny za bezpieczeństwo, kierownik biura lub osoba odpowiedzialna za sytuacje awaryjne w twojej firmie lub budynku. Skorzystaj również z telefonu alarmowego lub wyłącznika pożarowego, jeśli jest taki dostępny.

Gdy gaszenie pożaru nic nie da, opuść szybko biuro

Jeśli pożar jest zbyt duży, aby ugasiły go osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nie próbuj go gasić samodzielnie. Bezwzględnie opuść teren biura lub zakładu pracy w natychmiastowym tempie. Upewnij się, że wszyscy inni pracownicy wiedzą o pożarze i również opuszczają biuro.

Uciekając, zamknij za sobą drzwi i okna

Jeśli jesteś w stanie, zamknij drzwi i okna za sobą w celu ograniczenia dostępu tlenu, co może pomóc w spowolnieniu rozprzestrzeniania się ognia.

W pierwszej kolejności, szukaj dróg ewakuacyjnych

Sprawdź, gdzie znajdują się najbliższe drzwi ewakuacyjne i przestrzegaj oznak i instrukcji ewakuacyjnych. Pamiętaj, aby nie używać windy. W przypadku pożaru istnieje ryzyko przerwania lub zwarcia zasilania, co może prowadzić do awarii windy i utrudniać ewakuację. Gdy zasilanie jest wyłączone, można utknąć w windzie bez dostępu do pomocy. Jeśli windy działają, używanie ich podczas pożaru może spowodować rozprzestrzenienie dymu, ognia i toksycznych gazów na inne piętra lub sekcje budynku.

Po udanej ucieczce, nie idź do domu, tylko udaj się do ustalonego punktu spotkań

Po bezpiecznym wyjściu z biura, zgromadź się na wcześniej uzgodnionym punkcie spotkań, który jest odpowiednio oddalony od budynku. W ten sposób można łatwo zidentyfikować, czy wszyscy są bezpieczni i czy ktoś może potrzebować pomocy. Nie próbuj wracać do biura po ewakuacji, dopóki nie uzyskasz pozwolenia od odpowiednich służb bezpieczeństwa, które poinformują, że jest bezpieczne. Jeśli masz taką możliwość, poinformuj odpowiednie służby o rozwoju sytuacji i możliwych zagrożeniach, takich jak rozmiar i lokalizacja pożaru, które mogą być przydatne w przyszłych działaniach ratunkowych.