Praca agenta ubezpieczeniowego: środowisko pracy, edukacja, licencje.

agent_121198814

Większość agentów sprzedaży pakietów ubezpieczeniowych pracuje w biurach, chociaż niektórzy mogą spędzać większość czasu na podróżach, bowiem spotkają się z klientami. Ich środowisko pracy może się różnić w zależności od rodzaju firmy, która je zatrudnia. Ponieważ niektóre firmy są małe, agenci mogą pracować samodzielnie lub tylko z kilkoma innymi profesjonalistami.

Harmonogramy pracy

Agenci sprzedaży ubezpieczeniowej zazwyczaj decydują o swoich godzinach pracy i często planują spotkania w godzinach wieczornych i weekendowych – dla wygody klientów. Niektórzy agenci handlowi spotykają się z klientami w godzinach pracy, a następnie spędzają wieczory przy biurku i przygotowują prezentacje dla potencjalnych klientów. Większość agentów pracuje na pełny etat, a około 1 na 5 przepracowało ponad 40 godzin tygodniowo w 2017 roku.

Edukacja i szkolenie

Większość pracodawców wymaga od agentów posiadania dyplomu ukończenia szkoły średniej.

Edukacja

Dyplom ukończenia szkoły średniej jest typowym wymogiem dla agentów sprzedaży ubezpieczeniowej, chociaż tytuł licencjata może poprawić perspektywy zatrudnienia. Lekcje dotyczące przemówień publicznych mogą być przydatne w doskonaleniu technik sprzedaży, często też agenci będą brać udział w kursach w kontekście biznesu, finansów lub ekonomii. Znajomość biznesu jest również pomocna dla agentów sprzedaży, którzy chcą awansować na stanowisko kierownicze.

Doświadczenie

Agenci sprzedaży ubezpieczeniowej uczą się wielu swoich obowiązków służbowych od innych agentów. Wielu pracodawców ma nowych agentów, którzy śledzą działania doświadczonego agenta. Dzięki temu nowy agent może dowiedzieć się, jak prowadzić firmę i jak agencja współdziała z klientami.

Pracodawcy coraz częściej kładą większy nacisk na ustawiczne kształcenie zawodowe, ponieważ zwiększa się różnorodność produktów finansowych sprzedawanych przez agentów sprzedaży ubezpieczeniowej. Zmiany w przepisach podatkowych, programach świadczeń rządowych, i innych przepisach mogą mieć wpływ na potrzeby ubezpieczeniowe klientów i sposób, w jaki agenci prowadzą działalność. Agenci mogą zwiększyć swoje umiejętności sprzedażowe i poszerzyć swoją wiedzę na temat ubezpieczeń i innych usług finansowych takich jak ekuz w wakacyjnapolisa.pl, biorąc udział w kursach na uczelniach wyższych lub uczestnicząc w konferencjach i seminariach sponsorowanych przez instytucje ubezpieczeniowe.

Licencje, certyfikaty i tak dalej

Oddzielnych licencji wymaga się od agentów sprzedaży ubezpieczeń na życie i ubezpieczenia zdrowotnego oraz jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe. W większości przypadków są one wydawane tylko wnioskodawcom, którzy ukończyli określone kursy i zdadzą egzaminy państwowe obejmujące podstawy ubezpieczenia i przepisy dotyczące ubezpieczeń państwowych. Większość państwowych organów wydających zezwolenia wymaga również, aby agenci kontynuowali kursy edukacyjne skupiające się na prawie ubezpieczeniowym, ochronie konsumenta, etyce i szczegółach technicznych różnych polis ubezpieczeniowych.