Okres rozliczeniowy a działalność finansowa – podstawowe informacje

Okres obrachunkowy to okres, za który firma sporządza sprawozdania finansowe i przekazuje informacje o swoich wynikach finansowych i sytuacji zewnętrznym interesariuszom. Może to nastąpić po trzech, sześciu lub dwunastu miesiącach. Okres obrachunkowy zwykle pokrywa się z rokiem obrotowym firmy.

Istnieje jednak wiele podmiotów gospodarczych, dla których okres rozliczeniowy wynosi trzy miesiące lub sześć miesięcy. Wewnętrznie za okres obrachunkowy uważa się miesiąc lub kwartał, podczas gdy zewnętrznie za okres dwunastu miesięcy. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest koncepcja cyklu okresu rozliczeniowego, jakie są rodzaje okresów rozliczeniowych i dlaczego okres rozliczeniowy jest ważny – czytaj dalej, albo sprawdź biuro rachunkowe Katowice gdzie uzyskasz odpowiedź na wszelkie nurtujące Cię w tym temacie pytania.

Jaka jest koncepcja cyklu okresu rozliczeniowego?

W okresie rozliczeniowym firma gromadzi i organizuje swoją działalność finansową. Służy do tworzenia sprawozdań finansowych na koniec okresu obrachunkowego. Okres rozliczeniowy można uznać za czas potrzebny do zakończenia cyklu księgowego przedsiębiorstwa. Ponieważ cykl rozliczeniowy rejestruje transakcje w okresie i raportuje je w postaci danych finansowych, jeden cykl rozliczeniowy jest równy jednemu okresowi obrachunkowemu.

Cykl rozpoczyna księgi finansowe na początku każdego okresu od odwrócenia zapisów i zamyka księgi na koniec okresu z zapisami na koniec roku. Aby zakończyć ten cykl, przedsiębiorstwa muszą przygotować sprawozdania finansowe przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego.

Jakie są rodzaje okresów rozliczeniowych?

Rok kalendarzowy – zazwyczaj okres obrachunkowy następuje po gregoriańskim roku kalendarzowym, który obejmuje dwanaście miesięcy, począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia.
Rok podatkowy – rok obrotowy oznacza okres roczny, który nie kończy się 31 grudnia – jest to w ścisłej zależności od ustaleń wewnątrz konkretnego kraju.

Dlaczego okres rozliczeniowy jest ważny?

Okres rozliczeniowy zapewnia właścicielom firm na bieżąco perspektywę rentowności firmy i pomaga im podejmować świadome decyzje biznesowe. Aby to umożliwić, księgowi opracowali koncepcję okresowości.
Zgodnie z tą koncepcją trwające i złożone przedsięwzięcia biznesowe są podzielone na krótkie okresy i przedstawiane w miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdaniach finansowych. Dla każdego okresu firma sporządza i publikuje sprawozdania finansowe. Informacje te są istotne dla właścicieli firm, inwestorów, wierzycieli i agencji rządowych. Założenie dotyczące okresu zapewnia interesariuszom wiarygodne i odpowiednie informacje finansowe umożliwiające terminowe podejmowanie wiarygodnych decyzji biznesowych.

Wybór okresu rozliczeniowego zależy od potrzeb biznesowych i okoliczności, które mogą być na tyle złożone, że wymagają różnych okresów rozliczeniowych. Wszystkie firmy mogą zdefiniować dowolną liczbę okresów, o ile spełniają wymogi prawne. Jednak zdecydowanie jest to temat, którym warto się bliżej zainteresować.