Czy to już rozwód, czy jeszcze separacja?

Małżonkowie są „w separacji”, gdy jedna osoba pozostająca w związku wycofała się ze związku bez jakiejkolwiek rozsądnej perspektywy na pojednanie lub ponowne pożycie.

Oznacza to, że możesz jednocześnie być w związku małżeńskim i w separacji. W rzeczywistości prawie we wszystkich przypadkach przed rozwodem trzeba było pozostawać w separacji ze współmałżonkiem przez co najmniej rok.

Jakie jest znaczenie separacji?

Gdy ty i twój były małżonek zostaniecie w separacji, być może będziesz musiał zająć się kwestiami opieki i wsparcia. Jeśli byłeś w związku małżeńskim, Ty i Twój współmałżonek macie również prawo do wyrównania majątku rodzinnego netto.

Głównym powodem, dla którego data separacji może być kontrowersyjna, jest fakt, że data separacji jest również datą wyceny, która ma wpływ na majątek rodzinny netto małżonków, a tym samym na wypłatę wyrównawczą. Generalnie, po dacie separacji, jakiekolwiek zwiększenie lub zmniejszenie majątku lub długu nie wpływa na wypłatę wyrównawczą.

Skąd mam wiedzieć, że jestem w separacji?

Często jest jeden decydujący moment lub rozmowa, która sprawia, że separacja jest jasna zarówno dla ciebie, jak i twojego małżonka. Z drugiej strony, czasami data separacji, data separacji ze współmałżonkiem, może być trudna do ustalenia. Możecie mieszkać razem i nadal być w separacji. Jeśli ty i twój małżonek nie zgadzacie się co do daty separacji, istnieje wiele czynników, które są wykorzystywane do określenia daty separacji.

Zawierają:

-Rozmowy, oświadczenia i wszelkie rozmowy pisemne między małżonkami dotyczące separacji;

-Czy dzielicie sypialnię;

-Czy ty i twój małżonek regularnie komunikujecie się i omawiacie problemy rodzinne;

-Czy jeden z małżonków nadal świadczy usługi domowe, takie jak gotowanie, sprzątanie, pranie itp. dla drugiego małżonka;

Czy jecie razem posiłki;

-Czy uczestniczycie razem w zajęciach towarzyskich?

Po separacji ty i twój były małżonek możecie zawrzeć umowę o separacji, która może rozwiązać wszystkie problemy, które powstały w wyniku separacji. Może to obejmować rozwiązywanie problemów, takich jak opieka nad dziećmi, alimenty dla małżonków i inne.

Jakie jest znaczenie rozwodu?

Rozwód prawnie kończy małżeństwo i umożliwia byłym małżonkom ponowne zawarcie związku małżeńskiego. To najważniejszy aspekt rozwodu. Rozwód może również wpłynąć na zdolność Ciebie lub byłego małżonka do pozostania beneficjentem świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego lub świadczeń emerytalnych. Udzielenie rozwodu zmienia również prawo byłego małżonka do udziału w majątku, gdybyś umarł bez testamentu.

Sąd nie udzieli rozwodu, jeśli nie poczyniono rozsądnych ustaleń co do dzieci z małżeństwa. Oznacza to, że jeśli nie masz umowy lub orzeczenia sądowego dotyczącego opieki i alimentów na dzieci z twojego małżeństwa, sąd nie może udzielić rozwodu. Jeśli rozważasz rozwód lub jeśli Twoi byli małżonkowie starają się o rozwód, a masz wątpliwości w związku z tymi kwestiami, powinieneś skontaktować się z prawnikiem, najlepiej jeśli będzie to separacja adwokat łódź zajmujący się prawem rodzinnym.