Środki czystości dla pracowników – o co pracodawca ma obowiązek się zatroszczyć?

1-household-chemicals-buy-in-almaty-wholesale-and-retail-housewares

Pracodawcy są prawnie odpowiedzialni za zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem swoich pracowników. Poniżej przedstawiono ogólny zarys tego, jak prawo stosuje się do pracodawców względem utrzymania czystości w miejscu pracy – ze szczególnym uwzględnieniem środków czystości dla pracowników. Nie zapominaj, że pracownicy i osoby samozatrudnione również mają ważne obowiązki.

Obowiązkiem pracodawcy jest:

  • ochrona zdrowia,
  • ochrona bezpieczeństwa,
  • ochrona dobrostanu.

Odnosi się to do zarówno do pracowników, jak i innych osób, na które może wpłynąć ich działalność. Pracodawcy muszą zrobić wszystko, co jest rozsądnie wykonalne, aby to osiągnąć. Oznacza to zapewnienie, że pracownicy i inni są chronieni przed wszystkim, co mogłoby spowodować szkody, skutecznie kontrolując wszelkie ryzyko obrażeń lub zdrowia, które mogą pojawić się w miejscu pracy.

Równocześnie jednak dbają o to, by chemia gospodarcza hurtownia jaką zapewniają z ramienia prawa swoim podwładnym oddawała ich realne potrzeby, jak również była zgodne z wyznaczonymi standardami (więcej szczegółów na stronie https://b2b.europedg.pl/o-firmie/).

Zanim jednak pracodawcy zaczną decydować o tym, jakie środki czystości dla pracowników winni zapewnić (oprócz standardowego mydła – dla przykładu) muszą też pamiętać, że jako pracodawcy mają obowiązki wynikające z przepisów BHP w zakresie oceny ryzyka w miejscu pracy. Należy przeprowadzić ocenę ryzyka uwzględniającą wszystkie rodzaje ryzyka, które mogą powodować szkody w miejscu pracy i jeśli są jakieś środki czystości, które mogą wpłynąć na zmniejszenie tegoż ryzyka – one również powinny zostać tutaj uwzględnione.

kombinezon do piaskowaniaW tym kontekście pracodawcy muszą również przekazywać informacje o zagrożeniach w miejscu pracy i sposobie ich ochrony, a także instruować i szkolić, jak radzić sobie z ryzykiem.
Pracodawcy muszą konsultować się z pracownikami w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsultacje muszą być bezpośrednie lub za pośrednictwem przedstawiciela ds. Bezpieczeństwa wybieranego przez pracowników lub wyznaczonego przez związek zawodowy.
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat tego, co pracodawcy muszą zrobić, aby ich działalność była zgodna z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa – najlepiej zasięgnąć porady o specjalistów zajmujących się tym tematem. To najpewniejszy sposób na to, by mieć gwarancje iż wszystko jest zgodne z wymogami i całkowicie legalne.

Twoje miejsce pracy wymaga bardziej specjalistycznych środków czyszczących?

Zawsze upewniaj się osobiście (lub wyznacz osobę, która się tym zajmie) że chemikalia są używane zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie specjalistyczne chemiczne środki czyszczące są dostarczane wraz z rygorystycznym zestawem instrukcji od producenta na temat bezpiecznego i wydajnego ich stosowania. Niezwykle ważne jest, aby przestrzegać tych zasad: zaniedbanie wytycznych producenta może prowadzić do poważnych wypadków. Na przykład substancja chemiczna może być względnie nieszkodliwa na pewnym poziomie rozcieńczenia, ale może spowodować poważne uszkodzenie skóry w przypadku użycia niewłaściwego stężenia.