Usługi metodologiczne i analizy statystyczne – Czym są i kto z nich korzysta?

magento-statistics

Usługi metodologiczne są usługami polegającymi na doradztwie w kwestii projektowania i krytyki badań naukowych. W badaniach tych dąży się do odkrycia prawdy o rzeczywistości i aby taką prawdę uznać za wiarygodną, niezbędna jest pewna metoda poznania. Dzięki tej metodzie możemy wnioskować mniej lub bardziej precyzyjnie o poznawanej rzeczywistości, która jawi nam się przez pryzmat wykorzystanej metodologii badawczej.

Metodologie badawcze

Metodologie badawcze są różne i w zależności od dziedziny nauki, niektóre są wykorzystywane częściej niż inne. Królową metodologii i poznania naukowego jest eksperyment z grupą kontrolną, następnie w kolejności są badania korelacyjne oraz modele teoretyczne interpretowane jako układy odtwarzające łańcuchy przyczyn i skutków. Każda z tych metod ma swoje zalety i ograniczenia. Niemniej poprawne ich wykonanie wymaga bardzo zaawansowanej wiedzy, a nawet pewnego rodzaju intuicji metodologicznej. Wybitni metodolodzy i specjaliści od projektowania badań oferują swoje usługi tym osobom, które chcą zmaksymalizować zbliżenie się do poznawanego obszaru rzeczywistości oraz zminimalizować szanse na to, że wnioski z przeprowadzonego badania będą obciążone błędami i niejednoznacznością.

Przykładem błędnie zaprojektowanego badania jest sytuacja w której chcemy zbadać skuteczność programu resocjalizacyjnego w wiezieniu. Ocena takiego przedsięwzięcia jako skutecznego (zmniejszenie się recydywy) miała miejsce w latach 60 w stanach zjednoczonych. Badacze uznali innowacyjny program resocjalizacji za skuteczny ze względu na znacznie zmniejszony poziom statystyk recydywy.

Okazało się później, że to nie program miał taki wpływ, tylko sposób rekrutacji do programu który polegał na rekrutowaniu ochotników. Osoby które się zgłaszały do programu były wyjściowo bardziej zdyscyplinowane, bardzo chciały opuścić więzienie i nigdy do niego nie wrócić. Widzimy, na podstawie tego przykładu, że brak rozsądku przy projekcie badania, programu lub interwencji może prowadzić do niekoniecznie zamierzonych skutków i jest obarczony błędnym wnioskowaniem o poznawanej rzeczywistości. Dlatego też, wiedza specjalistów od metodologii badań jest niezbędną usługą dla początkujących naukowców i osób które wykonują badania. Pomimo, że metodologia badań jest trudna, to pocieszające jest to, że jest podobna do robienia paznokci u kobiet – Raz zrobisz – umiesz.

Co z metodologią badań mają wspólnego analizy statystyczne?

Analizy statystyczne korespondują z metodologiami badawczymi tak samo jak koresponduje ze sobą klucz i zamek. Wyniki badania, niezależnie od jego charakteru i układu (eksperyment, badanie korelacyjne lub układ przyczyn i skutków), muszą być poddane jakiejś matematycznej weryfikacji. Obliczanie prawidłowości w zebranych danych z eksperymentu np. ilość recydywy w programie A, w programie B i przy braku programu jest niezbędnym elementem oszacowania rezultatów podjętych trudów badawczych.

Analizy statystyczne kwestionują losowość zjawisk i dzięki temu mogą zwrócić informacje o trendzie i częstościach występowania danych wyników w bardzo eleganckiej i jednoznacznej formie np. w programie kontrolnym było istotnie (nieprzypadkowo) więcej recydywy (średnio recydywę przejawiało 86%)  osób  niż w programie A (55%) i B (57%). Właśnie dlatego statystyka, analizy statystyczne, algorytmy przetwarzania danych i coraz częstsza zaawansowana wizualizacja danych dostarcza rozsądnych rozwiązań i stwarza dobrą podstawę do wnioskowania o logice i  prawach przyrody, a także zachowania się ludzi i zwierząt. Dzięki statystyce świat daje się, choć nie zawsze i dobrze, przewidzieć. Stwarza to świat, w którym żyjemy, lepszym miejscem. Oczywiście nie doprowadzi to nas nigdy do utopijnej wizji życia w raju, niemniej pozwoli nam żyć w nieco bezpieczniejszym i stabilniejszym świecie.

Analizy statystyczne są wykorzystywane przez wszystkich.

Nauczyciele sprawdzają statystyki obecności, właściciele firm indeksują dochody, a naukowcy weryfikują wyniki swoich badań. Analizy statystyczne są, przez te osoby, wykonywane świadomie i  nieświadomie, niemniej wszystkie te operacje polegające na ilościowym zestawianiu danych, nawet najbardziej prymitywnym, noszą znamiona prowadzenia statystyk. Bardziej wyrafinowane analizy statystyczne dostarczają firmy analityczne.

Przedsiębiorstwa które zatrudniają tęgie głowy dostarczają wszechstronne usługi związane z wykorzystaniem metod statystycznych do strategicznego zarządzania lub rozwoju. Z tego typu specjalistycznych rozwiązań korzystają ludzie którzy chcą zrobić jakiś użytek z wiedzy zagnieżdżonej w danych które posiadają, a że danych pojawia się coraz więcej to prowadzi to do nieuniknionego i coraz bardziej dynamicznego postępu w dziedzinie techniki i osiągnięć kulturowych.

Więcej na stronie https://nauka.metodolog.pl