Z myślą o wszystkich pracownikach – must have usprawnień w biurze dla niepełnosprawnych

persons_with_disabilities_628x350

Coraz więcej zakładów pracy decyduje się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Oprócz kwestii finansowych niesie to za sobą również wiele innych atutów, między innymi posiadanie sprawdzonego, wykwalifikowanego, godnego zaufania pracownika, bowiem spora część osób niepełnosprawnych to osoby dobrze wykształcone. Decydując się jednak na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej należy mieć świadomość, że konieczne będzie przystosowanie miejsca pracy adekwatnie do potrzeby osoby niepełnosprawnej i rodzaju jej schorzenia, aby zapewnić jej maksymalną wygodę i możliwość wykonywania zawodowych obowiązków.

Jakie udogodnienia dla niepełnosprawnych?

Decydując się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej i stworzenie jej dogodnych warunków pracy należy wziąć pod uwagę dwie ważne kwestie. Pierwszą z nich będzie rodzaj niepełnosprawności, który określa rodzaj ułatwień koniecznych do rozpoczęcia pracy, a drugim istotnym elementem są możliwości pracodawcy oraz rodzaj wykonywanych przez przyszłego pracownika obowiązków. Patrząc na zatrudniane osoby niepełnosprawne łatwo zauważyć, że najczęściej zatrudniane są osoby z niepełnosprawnością ruchową. Nie zawsze jest to wózek inwalidzki, często również spotyka się osoby wspomagające się np. kulami.

Ze względu na ograniczenia ruchowe, osoby z takim rodzajem niepełnosprawności często znajdują zatrudnienie na stanowiskach biurowych, gdzie ze względu na specyfikę pracy, mogą swobodnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe, pomimo ograniczeń ruchowych. Zatrudniając osoby z niepełnosprawnością ruchową należy tak zorganizować miejsce pracy, aby wyposażenie miejsca zatrudnienia nie utrudniało pracownikowi swobodnych ruchów, także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (można także zainwestować w podnośnik dla niepełnosprawnych). Warto również pomyśleć o podjazdach z chodnika do wejścia do budynku czy możliwości korzystania z windy w przypadku pracy na wyższych piętrach. Nieco łatwej sprawa wygląda w przypadku pracowników z niepełnosprawnością ruchową czy wzrokową. W tych przypadkach pracownicy mogą zajmować praktycznie każde stanowisko pod warunkiem jego odpowiedniego przystosowania.

Dla pracowników z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu ogromnym ułatwieniem będą odpowiednie znaki świetlne czy dźwiękowe ułatwiające wykonywanie obowiązków, a także systemy ochrony narządów o nadszarpniętym zdrowiu. Kolejną osobną grupę zatrudnionych stanowią pracownicy ze schorzeniami psychicznymi. Ta grupa zawodowa nie wymaga specjalnego dostosowania miejsca pracy w postaci przyrządów czy akcesoriów biurowych, ale chodzi bardziej o stworzenie odpowiednich warunków i komfortu psychicznego, który ułatwi prawidłowe i komfortowe wykonywanie obowiązków.

Praca w biurze

Wszelkiego rodzaju praca biurowa może być wykonywana przez niemalże każdego pracownika. Szukając odpowiednią osobę do pracy w biurze w pierwszej kolejności patrzy się na wykształcenie i umiejętności kandydatów. Warto również wziąć pod uwagę pracowników niepełnosprawnych, którzy umiejętnościami dorównują sprawnym pracownikom. Wbrew stereotypom nie jest trudno stworzyć przyjazne warunki pracy osobom z niepełnosprawnością, niezależnie od jej rodzaju.