Czym są Akty Przywództwa?

Przywództwo w nowoczesnych organizacjach to cecha, która w obliczu wyzwań nowej rzeczywistości musi być stale rozwijana. W Impact podczas programów rozwojowych zorientowanych na ten aspekt często używamy pojęcia Aktu Przywódczego. Czym są Akty Przywódcze? Jak rozumiemy przywództwo w Impact? Odpowiadamy poniżej. 

Czas na nowoczesne przywództwo

W Impact uważamy, że jedynym przejawem przywództwa jest działanie. Mniejsze znaczenie w tym wypadku mają stanowiska czy hierarchia, które mogą krępować wszelkie oddolne inicjatywy i współpracę. Przywództwo rozumiane jako dyrektywny system zarządzania w organizacjach jest skupione wokół jednej osoby lub wybranej grupy. Podlegli pracownicy średniego czy niższego szczebla natomiast są w ten sposób pozbawiani naturalnej aktywności, rzadko utożsamiają się z celami organizacji, a co się z tym wiąże, nie czują się w pełni odpowiedzialni za swoje działania. Brak cech przywódczych na różnych stopniach organizacji może skutkować tym, iż zadania będą realizowane wolniej, a współpraca między poszczególnymi obszarami będzie nieefektywna, gdyż decyzyjność jest skupiona w rękach kilku osób. Celem naszych programów rozwojowych jest zmiana tego podejścia i skupienie na rozwoju pracowników i ich cech przywódczych. 

Akty Przywódcze według Impact

Rozwijanie Aktów Przywódczych zgodnie z naszym podejściem nie powinno dotyczyć jedynie formalnych liderów – prezesów, menedżerów czy zarządu, ale każdego pracownika. Zamysłem podnoszenia poziomu przywództwa poprzez Akty nie jest zakwestionowanie hierarchii czy zwierzchnictwa, ale stworzenie takiego miejsca pracy, w którym pracownicy wychodzą poza swój obszar odpowiedzialności. Akty nie wprowadzają chaosu, lecz pozwalają organizacji szybciej reagować na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, bez uciekania się do długiej ścieżki decyzyjnej i rozmywania odpowiedzialności. 

Akt Przywódcze wg Impact składają się z trzech etapów:

  1. Dostrzegania sytuacji (dzięki świadomości wewnętrznej oraz zewnętrznej czujności), które wymagają podjęcia Aktu Przywódczego – mogą one dotyczyć komunikacji, zasad współpracy, procedur, ale również technicznych rozwiązań w organizacji. 
  2. Decyzji odnośnie podjęcia w tej sprawie potrzebnego działania i jego rodzaju.
  3. Działania i znajdowania w sobie odwagi do podjęcia ryzyka i gotowości na wzięcie odpowiedzialności za efekty swojej interwencji. 

Działanie, jak już wspomnieliśmy, to kluczowy element przywództwa, który pomaga kształtować organizację i wpływać na jej losy. Akty Przywódcze są więc niezbędne dla zmian w kulturze przywódczej.

Znaczenie Aktów Przywódczych w organizacjach

W obecnym bardzo dynamicznym otoczeniu biznesowym kryzys przywództwa i szeroko rozumiana niepewność są faktem. Podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za ich skutki stało się więc ważniejsze niż kiedykolwiek. Według badania Harvard Business School przeprowadzonego na 1500 respondentów, którzy między marcem 2020 a marcem 2021 pracowali zdalnie, 81% z nich nie chce wracać w ogóle do biura lub oczekuje, że będzie pracować w systemie hybrydowym. Z drugiej strony 18% ankietowanych chce wrócić na stałe do biura (są to głównie osoby będące w związkach małżeńskich oraz posiadające dzieci). Oznacza to, że rzeczywistość zespołów rozproszonych będzie nadal obecna w organizacjach. Ogrom wyzwań, jakie się z tym wiążą, zmusza pracowników na różnych szczeblach do działania. Bez środowiska, w którym Akty Przywódcze są codziennością, firma może odczuć znaczące trudności w realizacji zadań, ale również w trakcie wprowadzania kluczowych dla biznesu zmian. W Impact pomagamy organizacjom transformować kulturę organizacyjną tak, aby przywództwo nie był jedynie domeną faktycznych liderów, ale przejawiało się w całej firmie. Zobacz: https://www.impactinternational.com/polska/service/wzmacnianie-przywodztwa 

 

Polecamy:
Lokal do wynajęcia na Ochocie? Sprawdź!