Czym dokładnie jest dofinansowanie w ramach dotacji działanie 1.1.1. POIR?

577af6f03fc6bda94f6bfaaf0e7cc48a

Dofinansowanie w ramach dotacji działanie 1.1.1. POIR skierowane jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego kraju. Dodatkowo, muszą one wykazać, że zamierzają realizować projekt badawczo-rozwojowy (B+R). Inaczej są to dotacje na innowacje.

Jaki jest zakres w ramach dotacji na działanie 1.1.1. POIR?

Dofinansowanie zostało stworzone z myślą o funduszach przeznaczanych na realizację projektów, które swoim zakresem obejmują badania nad projektem badawczym lub eksperymentalne prace rozwojowe (B+R), albo na eksperymentalne prace rozwojowe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Celem, wspomnianego programu, jest zwiększona aktywność sektora B+R. Dofinansowanie na dotację B+R można otrzymać na terenie całego kraju.

Jakie są zasady dofinansowania w ramach dotacji działanie 1.1.1. POIR?

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach projektu starającego się o dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 2 miliony złotych.
  • Zaś maksymalna wartość dopuszczana do kwalifikacji to 20 milionów euro. W przypadku, jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, a dokładniej – w przypadku gdy, więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych.
  • W szczególnym przypadku, maksymalna wartość dopuszczana do kwalifikacji wynosi 15 miliona euro – dzieje się tak, gdy projekt obejmuje w znacznej większości prace rozwojowe. A dokładnej, gdy, więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych

Jednocześnie całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 50 milionów euro.

Co można osiągnąć poprzez dofinansowania w ramach dotacji działanie 1.1.1. POIR?

Poddziałanie 1.1.1, czyli w założeniu, nastawione jest na efekt w następującej postaci:

  • zysk firmy
  • aktualizację regionalnych przedsiębiorstw
  • komercjalizację innowacyjnych rozwiązań

 

Gdzie można uzyskać fachową pomoc przy procesie ubiegania się o dofinansowania w ramach dotacji działanie 1.1.1. POIR?

Warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która ma doświadczenie w wypełnianiu wniosków o dofinansowania z Unii Europejskiej. Na terenie Małopolski oraz Krakowa taką firma jest firma MG Premium, która świadczy w pełni profesjonalne usługi w zakresie procesu ubiegania się o dotacje na rozwój. Pełny zakres usług spółki MG Premium oraz obszerne wyjaśnienia można znaleźć na stronie firmy, pod linkiem: https://mgpremium.pl/dotacje-unijne-i-fundusze-dla-firm/poddzialanie-1-1-1-poir-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe .