Czym jest i jak działa leasing pracowników z Ukrainy?

construction-site-build-construction-work-159358Największą grupą pracowników ze wschodu, którzy znajdują zatrudnienie w Polsce, są Ukraińcy. Szacuje się, że do roku 2020 będzie ich w naszym kraju aż 3 miliony. Przyczyną tak szybkiego wzrostu liczby obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy jest również liberalizacja przepisów wizowych wydanych przez Unię Europejską. Dlatego coraz bardziej rozwinięte są agencje tzw. leasingu pracowników – czego najlepszym przykładem jest firma WorkBalance. Specjalista tej agencji wyjaśni nam, czym naprawdę jest leasing pracowniczy i z czym wiąże się on dla pracodawców.

Czym jest leasing pracowników?

Leasing pracowniczy jest jedną z najprostszych form zatrudnienia dostępnych w naszym systemie prawnym i pozwalającym na wyzbycie się formalności przez firmy zainteresowane zatrudnieniem Ukraińców. Ogólnie rzecz biorąc, leasing pracowniczy jest wynajmowaniem pracowników przez podmioty, które potrzebują siły roboczej. Rzeczywistym pracodawcą w takim wypadku nie jest zakład produkcyjny, czy jakakolwiek inna firma, a agencja zajmująca się rekrutacją – w tym przypadku WorkBalance.

W tej sytuacji to agencja leasingu pracowników przejmuje na siebie wszystkie formalności związane z rekrutacją pracowników posiadających pożądane na rynku kwalifikacje oraz ich przygotowaniem do pracy. Zajmuje się też sporządzeniem umowy z pracownikiem na podstawie wytycznych podanych przez firmę korzystającą z wynajmu, a także kontaktami z polskimi instytucjami: Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także Urzędem Skarbowym oraz Inspekcją Pracy. Następnie, na podstawie umowy z przedsiębiorstwem „wypożycza” zatrudnionych pracowników do pełnienia określonych obowiązków.

Jak na leasingu pracowników mogą skorzystać pracodawcy?

Leasing pracowników z Ukrainy przyczynia się do polepszenia jakości pracy. Zainteresowana współpracą firma otrzymuje pracowników o dokładnie takich kwalifikacjach, o jakie się starał. Nie musi on tracić czasu na samodzielną rekrutację. Nie ponosi także konsekwencji związanych z udzielaniem urlopów, czy chorób pracowników. – Na usługach naszej agencji wynajmu pracowników korzystają przede wszystkim ci pracodawcy, którzy za wszelką cenę chcą uniknąć przestojów produkcyjnych i chcą mieć możliwość świadomego i swobodnego zwiększania liczby etatów zgodnie z wymogami rynku – mówi Artur Zięba z WorkBalance i dodaje – Pozwala to utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, a nawet wyprzedzić tych konkurentów, którzy borykają się z niedostatkiem pracowników i znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy, więc nasi klienci mają możliwość zaznajomić się z funkcjonowaniem leasingu i przekonać się do niego.

Wynajem pracowników może okazać się również tańszy. Firma pożyczająca pracowników z agencji leasingowej nie doświadcza obciążeń kadrowych ani administracyjnych. Co ważne, pracownik otrzymuje wynagrodzenie tylko za taką pracę, jaką wykona – firma wypożyczająca nie ponosi kosztów składek ZUS ani zaliczek na podatek dochodowy. Jednocześnie pracownik jest w pełni objęty ubezpieczeniem i chętniej podejmie się legalnego zatrudnienia, niż pracy na czarno, która nie gwarantuje opieki medycznej. – Leasing pracowników z Ukrainy jest korzystny zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony, zwłaszcza że często inwestuje się w kandydatów do pracy, zapewnia im kursy zawodowe i podnoszenia kwalifikacji. W ten sposób pozyskuje się naprawdę najlepszych kandydatów do pracy – tłumaczy Artur Zięba.

Opracowano z firmą https://skuteczni.pl