Dyktando: czy to naprawdę tak przestarzałe, jak się wydaje?

Dyktowanie jest obecne na salach lekcyjnych od setek lat. Jednak dla wielu nauczycieli słowo „dyktowanie” jest synonimem „staromodnego”, „nudnego” i „skoncentrowanego na nauczycielach” sposobu nauczania.

PrzechwytywanieDyktando: czy to naprawdę tak przestarzałe i nieskomunikowane, jak się wydaje?

Dyktowanie ma wiele zastosowań – ale dyktando pozwalające na lepszą naukę ortografii zwykle jest najlepszym przykładem jego zastosowania. Nauczyciele na pewno docenią to, że dyktando często wymaga bardzo niewielkiego przygotowania i dużej kreatywności i zainteresowania. Użyty z dodatkiem wyobraźni może być skutecznym narzędziem do pracy nad dokładnością i płynnością we wszystkich umiejętnościach językowych młodych uczniów.

Czym jest dyktando?

W najprostszej formie, dyktando odnosi się do osoby czytającej na głos tekst, aby słuchacz mógł zapisać to, co zostało powiedziane. W klasach językowych tradycyjnie celem uczniów było zapisywanie tego, co mówi nauczyciel, słowo w słowo, później sprawdzanie własnego tekstu pod kątem oryginału i poprawianie popełnionych błędów. Chociaż z pewnością ma to swoje zastosowanie, istnieje niezliczona liczba odmian, które mogą uczynić go bardziej interesującym i skoncentrowanym na uczniu.

Na przykład powiązane działanie z dyktandem wymaga od uczniów notowania tylko słów kluczowych używanych podczas słuchania, a następnie rekonstrukcji tekstu w taki sposób, aby miał on takie samo znaczenie jak tekst oryginalny, chociaż może nie do końca ta sama forma.

Nacisk kładziony jest również na dokładność, ale oczekiwania mogą zostać zwiększone lub zmniejszone w zależności od poziomu klasy – głównym celem jest zrozumienie przez uczniów, a następnie ponowne przekazanie znaczenia fragmentu, koncentrując się na komunikatywnym aspekcie działania zamiast tworzyć doskonały gramatycznie tekst.

Dlaczego je robić?

Istnieje kilka powodów, dla których dyktando sprawdza się dobrze w klasie. Z punktu widzenia nauczyciela dyktanda:

  • Można to zrobić na dowolnym poziomie, w zależności od użytego tekstu
  • Może być oceniany dla klasy wielopoziomowej
  • Zwykle wymagają bardzo niewielkiego przygotowania

W rzeczywistości dyktowanie może być wykorzystane do skrócenia czasu przygotowań do innych czynności. Zamiast spędzać godziny na robieniu drobnych czynności, takich jak dopasowywanie słownictwa i ich definicji, dlaczego po prostu nie dać uczniom czystych kartek i dyktować im niezbędne informacje w klasie? Daje to również uczniom więcej ćwiczeń słuchania i pisania / pisowni.

Aby zaoszczędzić czas, klasę można podzielić na dwie grupy, a słowa / frazy dyktują szybko, a każda grupa musi zapisać tylko połowę podanych słów. Wtedy uczniowie zapisują tylko słowa podane dla ich grupy. Uczniów można następnie sparować, aby każda para miała jedną osobę z każdą listą słów, a dopasowanie aktywności mogło być kontynuowane jak zwykle.

Natomiast wszystkich zainteresowanych tematem, którzy chcą poznać dotychczas najbardziej innowacyjną odmianę dyktanda zapraszamy na stronę: https://dyktanda.pl/ .