Jak pracodawca może kontrolować nasz czas pracy?

bigstockphoto_turn_back_time_10456

Z racji charakteru stosunku pracy, pracodawca ma prawo kontrolować jakość wykonywanych przez pracownika zadań oraz czas jego pracy. Metod na to jest całe mnóstwo. Od staromodnych po wykorzystujące najnowsze technologie. Najważniejsze jest, by żadna strona nie musiała poświęcać zbyt dużej uwagi samej procedurze.

Lista obecności

Najczęściej spotykaną metodą kontroli czasu pracy pracowników jest zwykła, papierowa lista obecności. Osoba wchodząc na teren zakładu, wpisuje się na taką listę wraz z podaniem godziny. Procedura jest powtarzana przy wychodzeniu. Choć jest to najprostsza metoda, która nie wymaga ani nakładu środków finansowych, ani czasu, to można wskazać kilka podstawowych wad. Po pierwsze, wpisane przez pracownika godziny mogą nie być zgodne z faktycznymi.

Notorycznie zdarza się, że spóźniona osoba wpisuje inny czas, który sugeruje przyjście bez spóźnienia. Żeby ukrócić ten precedens, trzeba by zatrudnić dodatkową osobę w formie portiera, to jednak również nie daje gwarancji braku oszustw. W końcu pracownicy lubią się ze sobą jednoczyć. Kolejnym minusem jest łatwość w gubieniu się kartek papieru. Nie musi być to wina pracowników, wystarczy przypadek i całodzienna lista obecności ginie w stercie pozostałych dokumentów. Rozwiązaniem może być używanie całej księgi, główny problem jednak nie zniknie.

Systemy elektroniczne

Coraz bardziej popularne są systemy elektroniczne, które niwelują wszystkie problemy wspomniane wyżej. Pracownicy zostają wyposażeni w karty magnetyczne lub chipowe. Przy każdym wejściu lub wyjściu muszą z niej korzystać przy specjalnym czytniku kart. System informatyczny automatycznie zapisuje wszystkie informacje, które potem mogą być wykorzystane przez pracodawcę. Często spotkać można również połączenie tego systemu z otwieraniem drzwi do zakładu. Zapomnienie karty będzie wiązało się wtedy z wieloma nieprzyjemnościami.

Problemem w stosowaniu takiego rozwiązania jest umiejscowienie takiego czytnika kart. Montowanie urządzenia przed samymi drzwiami do głównego pomieszczenia wykonywania pracy będzie się wiązać z wieloma nieprzyjemnościami dla pracowników. Każde wyjście, również do toalety, będzie wtedy monitorowane. Wiąże się to z nadmierną kontrolą w oczach pracowników oraz problemami w rozliczaniu tak kontrolowanego czasu pracy. Pracodawca musi się także liczyć z kosztem montażu i wdrożenia takiego systemu, co z reguły wynosi kilka tysięcy złotych.

Czas pracy komputera

Pracownicy biurowi, których praca polega na wykonywaniu określonych działań za pomocą komputera, mogą spotkać się z innym rodzajem kontroli, który nie będzie wymagał z ich strony żadnych potwierdzeń. Praca każdego komputera może być monitorowana z poziomu serwera. Czas jego włączenia, wyłączenia lub wylogowania także.

Taka metoda daje najlepszy pogląd na poświęcony przez zatrudnionego czas pracy. Nie wymaga także ciągłego potwierdzania przez pracownika. Jedyne problemy mogą powstać w przypadku błędów administracyjnych. No i oczywiście, jest to metoda nieskuteczna i niemożliwa do wprowadzenia dla pracowników niekorzystających ciągle z komputera.

Czy warto?

Aspekt kontrolowania czasu pracy pracowników jest sporny dla wielu pracodawców. Jedni twierdzą, że bez stałego monitorowania, zatrudnieni nie pracowaliby w ogóle. Inni uważają, że takie procedury wpływają negatywnie na morale i zniechęcają do wykonywania jakichkolwiek zadań. Wszystko w dużej mierze zależy od charakteru prowadzonej działalności, a także od samych zatrudnionych.

Prawem pracodawcy jest kontrolować swojego podwładnego, jednak we wszystkim trzeba zachować umiar. Jeśli pracownik będzie odnosił wrażenie, że szef tylko „poluje” na kilkuminutowe spóźnienia lub zbyt częste korzystanie z ubikacji, z pewnością jego produktywność siępogorszy. Otrzyma się efekt odwrotny do oczekiwanego. Niestety, taka już ludzka natura, że działamy wszystkim na przekór.Warto więc zastanowić się i wybrać najlepszą dla wszystkich metodę, która jednocześnie będzie prosta do wdrożenia i nie uciążliwa dla pracowników.

Autorem poradnika jest serwis controlsys.pl, na którym dowiesz się również czym jest kontrola dostępu