Najlepsze praktyki stosowania oceny 360° do analizy efektywności pracy

Ocena 360° to narzędzie, które ostatnimi czasy zdobyło ogromną popularność. Służy do zbierania informacji zwrotnej i analizy efektywności pracy każdego członka zespołu. Poznaj najlszepsze praktyki jej wdrożenia w fimie

Plan artykułu:

 1. Czym jest ocena pracownicza 360°?
 2. Dlaczego warto korzystać z oceny zwrotnej 360°
 3. Jakie są najlepsze praktyki stosowania oceny 360° do analizy efektywności pracy?
 4. Podsumowanie

Czym jest ocena pracownicza 360°?

Metoda oceny 360°, zwana również oceną wielostronną, to rodzaj badania, które przeprowadza się by poznać efektywność członków zespołu. Działania każdego pracownika są poddawane ocenie z 4 różnych źródeł:

 • pracownik ocenia sam siebie;
 • pracownika oceniają przełożony;
 • pracownika oceniają współpracownicy;
 • pracownika oceniają podwładni.

Takie wielostronne spojrzenie pozwala u osoby ocenianej szybciej zidentyfikować mocne i słabe strony, obszary wzrostu oraz obszary wymagające poprawy.

Ocenie poddaje się m.in. umiejętność działania pod presją czasu, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, kwestię ustalania priorytetów, empatię, umiejętność współpracy i inne. Podstawą uzyskania wiarygodnych wyników oceny jest zachowanie anonimowości oceniających.

Dlaczego warto korzystać z oceny zwrotnej 360°?

Wdrożenie oceny 360° ma największy sens w firmach, które:

 • uczenie się i zmiany traktują jako podstawę swoich działań i drogę do sukcesu;
 • mają otwarty przepływ informacji;
 • są otwarte na komunikację między poszczególnymi szczeblami, np. menedżerowie informują pracowników o wynikach biznesowych i są otwarci na sugestie.

Warunkiem koniecznym wdrożenia oceny jest odpowiednie przygotowanie całego zespołu i poinformowanie go o warunkach tej metody.

Odpowiednie nastawienie pracowników pozwoli prawidłowo przeprowadzić ocenę 360°, która z kolei zaowocuje m.in.:

 • lepszą jakością pracy zespołu i jego większą motywacją;
 • poprawą komunikacji między członkami zespołu;
 • szansą na cykliczne monitorowanie zmian w zespole – w nastawieniu, w nastrojach i w relacjach;
 • budowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju;
 • wzmocnieniem zaangażowania i lepszą identyfikacją ocenianej osoby z celami zespołu oraz firmy;
 • odkryciem nowych kompetencji pracowników, a w przypadku samooceny – informacji o obszarach do dalszego samorozwoju.

Jakie są najlepsze praktyki stosowania oceny 360° do analizy efektywności pracy?

Wspomnieliśmy wyżej o przygotowaniu zespołu, zanim z wielką pompą wdrożymy metodę oceny 360° w firmie. Niech to będzie NAJLEPSZA ze wszystkich dobrych praktyk, o których musisz pamiętać. Pozostałe, rekomendowane działania to m.in.:

 • zdefiniowanie firmowego katalogu kompetencji – określenie, jakie kompetencje powinny być rozwijane, a które nie są przydatne w działaniach firmy i nie doprowadzą nas do osiągnięcia celów biznesowych;
 • stworzenie przejrzystej struktury ocenianych i oceniających – każdy w firmie powinien wiedzieć kogo będzie oceniać i kto będzie oceniał jego;
 • stworzenie komunikacji dookoła metody, przed jej wprowadzeniem – przekazanie zespołowi informacji o celu oceny, sposobie zbierania danych i zasadach udostępniania ich oraz omówienie wyników po przeprocesowaniu oceny w zespole;
 • stworzenie czytelnego formularza oceny, z wyjaśnieniem pojęć oraz określeniem czasu na jej wykonanie;
 • przedstawienie wyników oceny oraz przeanalizowanie jej, pod kątem zaplanowania dalszego rozwoju pracownika [nie chowaj wyników do szuflady! Pracownik musi poznać wynik oceny, by wiedzieć, w którym kierunku się rozwijać!].

O czym jeszcze warto pamiętać? O upływającym czasie. Nie, to nie przenośnia. Jeśli chcesz poznać mocne strony zespołu i wyniki wydajności to powinieneś przeprowadzać ankietę cyklicznie i analizować jej wyniki w regularnych odstępach czasu. Warto więc zastosować jeszcze jedną dobrą praktykę, tj. przeprowadzać ankietowanie zdalnie. Na rynku jest dużo różnych narzędzi, które umożliwiają przejście całego procesu online, co oszczędza czas Twój i/lub Twojego działu HR. Ocena 360° może być też modułem Twojego systemu HRM. Zautomatyzujesz w ten sposób nie tylko zbieranie danych i ich raportowanie, ale ułatwisz komunikację na każdym etapie procesu oraz planowanie kolejnych cykli oceny.

Zanim sięgniesz po gotowe narzędzie, upewnij się, że zagwarantuje Ci:

 • dostęp online z wykorzystaniem różnych urządzeń końcowych (smarfon, laptop, desktop);
 • bezpieczeństwo przechowywanych danych;
 • elastyczność w tworzeniu formularzy;
 • możliwość planowania cyklicznego;
 • spójne raportowanie;
 • wygodną obsługę.

Podsumowanie

Ocena 360° nie jest cudownym remedium na wszystkie bolączki firmy. Jeśli firma ma problemy komunikacyjne, menedżerowie są niedostępni i nie dzielą się informacjami z zespołem, ta metoda zawiedzie. Jeśli jednak Twoja firma jest otwartą organizacją, która chce się rozwijać poprzez uczenie się, ocena 360° zdecydowanie wpłynie pozytywnie na efektywność działań zespołu.

Możesz przeprowadzać ocenę 360°w klasyczny sposób, drukując stertę materiałów dla każdego pracownika, a potem ślęcząc nad analizą wyników. Możesz też przejść na wyższy poziom zarządzania i przeprowadzić ankietę zdalnie w niezależnym narzędziu lub module Twojego systemu HRM. Wyniki oceny z pewnością odmienią funkcjonowanie zespołu i nie będziesz już chciał stosować innych metod oceny!