30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa – konferencje naukowe w Warszawie i Opolu

Już 17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji warszawska Uczelnia Łazarskiego organizuje wydarzenia mające na celu upamiętnienie rocznicy i podsumowanie ostatnich lat.

Trzydniowe wydarzenie organizowane będzie w Pałacu Staszica oraz na Uczelni Łazarskiego. 17 czerwca konferencję otworzy dr Arndt Freytag von Loringhoven – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Zaraz potem o relacjach polsko-niemieckich w Europie porozmawiają Minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański i Michael Roth, niemiecki Minister Stanu do spraw Unii Europejskiej.

Pierwszy dzień międzynarodowej konferencji naukowej, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, zwieńczy rozmowa ze Świadkami historii, która przybliży wydarzenia lat 1990/91. Wezmą w niej udział ostatni Minister Spraw Zagranicznych NRD Markus Meckel, prof. dr Gesine Schwan, która w 1991 roku była profesorem nauk politycznych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, prof. dr Jerzy Sułek, Przewodniczący Delegacji Polski w negocjacjach dwóch traktatów polsko-niemieckich oraz prof. dr Rita Süssmuth, była Przewodnicząca Bundestagu i Przewodnicząca Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich, takie jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Planowana jest również debata o tym, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką. Wprowadzającą sesję dotyczącą gospodarki poprowadzi dr Martin Dahl z Uczelni Łazarskiego.

Drugi i trzeci dzień konferencji odbędzie się na Uczelni Łazarskiego i będzie obfitował w wielu gości między innymi z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelarii Stanu Brandenburgii, Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz wielu innych placówek naukowych – uniwersytetów, akademii, instytutów i ośrodków. Liczymy na wartościową i bogatą w trafne wnioski debatę – zapowiada dr Martin Dahl.

Natomiast w Opolu w dniach 24-25 czerwca 2021 odbędzie się część poświęcona regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponadto eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

Wszystkie spotkania transmitowane będą online poprzez Facebooka oraz kanał na YouTube Uczelni Łazarskiego. Organizatorami wydarzenia są Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Deutsches Polen-Institut e.V.

Współorganizatorzy:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

Fundacja im. Friedricha Eberta, Friedrich-Ebert-Stiftung

@Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki,

@Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD

Więcej informacji: https://30-lat-sasiedztwa.lazarski.pl/

***

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie została założona w roku 1993. Uczelnia Łazarskiego zapewnia najwyższy poziom kształcenia akademickiego, wspartego zajęciami praktycznymi. Celem Uczelni jest stworzenie zorientowanej na studenta wielokulturowej szkoły międzynarodowej, kształcącej polityków, dyplomatów, prawników, administratorów, ekonomistów, finansistów i biznesmenów. Uczelnia oferuje studia na sześciu kierunkach. Każdy z nich posiada bogaty zestaw specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami, jak również planami związanymi z późniejszą pracą zawodową.

Kontakt dla mediów:

Piotr Pocztarek
Core PR
Tel. kom. 501 375 881
e-mail: piotr.pocztarek@corepr.pl