Radca prawny – opis zawodu. Uprawnienia i kompetencje

Radca prawny może pomóc w wielu sytuacjach. Świadczy usługi o szerokim zakresie, obejmujące zarówno osoby prywatne jak i firmy.

W jakich sytuacjach radca prawny może świadczyć usługi dla osób prywatnych?

Niejednokrotnie, radca prawny może przydać się osobie prywatnej w sprawach życia codziennego. Kiedy można się do niego udać? Na przykład w przypadku problemów związanych z prawem rodzinnym. Warto mieć na uwadze, że radca nie tylko może świadczyć usługi polegające na poradnictwie prawnym czy analizie dokumentów, ale również być pełnomocnikiem przed sądem lub organem administracyjnym. Dlatego też, jeśli jesteśmy na przykład stroną postępowania sądowego, radca prawny może występować w naszym imieniu, składać pisma procesowe, przesłuchiwać strony. Takich kompetencji nie będzie mieć na przykład prawnik niebędący radcą czy aplikantem radcowskim.

Wracając więc do spraw, w jakich radca może udzielić pomocy, warto powiedzieć o prawie rodzinnym. Kwestie związane z rozwodami, adopcją, ustaleniem opieki nad wspólnymi dziećmi byłych już współmałżonków czy też alimentów, będą załatwiane przed sądem. Radca prawny może przeanalizować sytuację, ocenić nasze szanse powodzenia, zgromadzić dokumenty, wystosować odpowiednie pisma w sprawie (na przykład pozew lub odpowiedź na pozew).

Po jednej z reform prawa postępowania karnego, radcy prawni zostali też dopuszczeni do roli obrońców w postępowaniu karnym. Jeśli więc jesteśmy podejrzanymi w sprawie tego rodzaju, warto udać się po pomoc do prawnika, zanim jeszcze udzielimy jakichkolwiek wyjaśnień czy zeznań.

Osoby prywatne mogą też korzystać z pomocy radcy we wszelkich sprawach związanych z prawem cywilnym – na przykład w przypadku problemów wynikłych ze spadku, darowizny.

Kiedy radca prawny może pomóc biznesowi?

Radcy prawni świadczą także szeroki zakres usług biznesom. Pomoc prawna przydać się bowiem może na każdym etapie funkcjonowania firmy – wtedy, gdy zakładane są spółki, podczas ich przekształceń czy ewentualnej likwidacji. Prawnik może pomóc przygotować całą niezbędną dokumentację, wewnętrzne regulaminy prawne, umowy z pracownikami. Dostosuje też obowiązujące w firmie regulacje na przykład do wymogów RODO.

Radca prawny dla biznesu będzie też przydatny w procesie ochrony marki. Rejestracja logo i nazwy i prowadzenie ewentualnych sporów wynikłych z naruszeń będą niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony renomy firmy.

Z pomocy prawnika mogą też skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, między innymi twórcy, których prawa własności intelektualnej zostały naruszone – odnosi się to zarówno do prawa autorskiego jak i do prawa własności przemysłowej.

Pomocy prawnej wymagać mogą także wszelkie kwestie związane z ewentualnymi sporami pracowniczymi, jeśli na przykład do sądu zostanie pozwany pracodawca (częste w ostatnich latach są sprawy o mobbing, niesłuszne zwolnienie, złamanie zakazu konkurencji). Radca prawny może służyć pomocą na każdym etapie – od początku sprawy aż do uzyskania prawomocnego wyroku.

Radcę prawnego można znaleźć np. w internecie, wpisując do wyszukiwarki odpowiednie hasło i lokalizację, np. “Radca prawny Wrocław“.

e-PIT 2023 – co warto wiedzieć?