Prawo pracy: co kryje się pod tą definicją?

Definicja prawa pracy nie jest łatwa, ale jest ważna – nie tylko dla adwokata, ale i każdego pracodawcy. Prawo pracy dotyczy przede wszystkim praw i obowiązków pracowników związkowych. Niektóre grupy pracowników uważają związki za uprzywilejowane, ponieważ pracownicy mają znacznie większą władzę, gdy negocjują jako grupa, a nie indywidualnie.

Związki zawodowe mogą negocjować w sprawie:

  • lepszych wynagrodzeń,

  • wygodniejszych godzin pracy,

  • większego bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jednak związki nie mają nieograniczonej mocy. Przywódcy muszą traktować wszystkich członków związku uczciwie i powstrzymywać się od ograniczania praw członków związku do wypowiedzi, zgromadzeń i prawa głosu. W tym miejscu często pojawia się prawo pracy Poznań z całym swoim arsenałem możliwości.

Pracodawcy muszą również przestrzegać określonych zasad w kontaktach z członkami związku. Na przykład, pracodawcy mogą negocjować tylko z wyznaczonymi przedstawicielami związków i muszą ostrożnie zawrzeć każdą umowę między związkiem a pracodawcą.

Państwa mogą tworzyć własne przepisy dotyczące stosunków pracy, ale wszystkie te przepisy muszą być zgodne z ustawą ogólną, znaną jako europejska ustawa o stosunkach pracy.

Prawo pracy może również odnosić się do zestawu norm dotyczących warunków pracy i prawa płacowego. Przepisy te, takie jak Ustawa o uczciwych normach pracy, zabraniają pracy dzieciom czy ustalają płacę minimalną.

Aspekty, które należy znać

  • Rokowania zbiorowe: czynność negocjowania ze związkiem.

  • Organizacja: w kontekście pracy „organizacja” oznacza tworzenie związku.

  • Przepisy dotyczące „prawa do pracy”: ustawodawstwo zabraniające lub ograniczające zdolność pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych.

Wielu prawników pracy jest zatrudnionych przez związki zawodowe lub korporacje zatrudniające zrzeszonych pracowników. Większość osób nie zatrudniłaby prawnika pracy, chyba że zastanawiałaby się nad utworzeniem własnego związku – wtedy taki adwokat prawo pracy rozumie w każdym aspekcie i jako specjalista zatrudniony w tym kontekście – dzieli się swoją wiedzą na ten temat.

Ponieważ państwa mogą tworzyć własne prawa dotyczące związków, prawa pracy różnią się znacznie między stanami lub branżami. Niektóre branże wymagają tego, aby umożliwić pracownikom organizowanie się, ale w innych branżach pracownikom szczególnie zabrania się związków zawodowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat prawa pracy w swoim mieście, skontaktuj się z wykwalifikowanym lokalnym adwokatem, który zna doskonale prawo pracy.

Powiązane obszary praktyki

Prawo pracy ustala standardy postępowania pracodawcy i pracownika w miejscu pracy i może odgrywać znaczącą rolę w wielu sprawach dotyczących tegoż tematu. Ale jest też prawo płac i zasiłków. Przypadki płac i zasiłków często dotyczą prawa pracy w celu ustalenia odpowiedniej płacy minimalnej. Warto też uwzględnić prawo oświatowe: nauczyciele wraz z innymi pracownikami sektora publicznego są o wiele bardziej skłonni do członkostwa w związkach zawodowych niż inne zawody. Umowy wynegocjowane ze związkami nauczycieli często mają duży wpływ na politykę edukacyjną.

Artykuł pomogła przygotować nam kancelaria prawna