Rola bakterii w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach i ich rodzaje

Ścieki mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie zostaną poddane obróbce. To dlatego, że odpady od ludzi i zwierząt domowych są źródłem wielu rodzajów chorób przenoszonych przez wodę i skażenia bakteryjnego.

kopalnia akty

Częściowo dzięki mikroorganizmom takim jak bakterie bio7 możliwe jest oczyszczanie ścieków i więcej na ten temat możesz poczytać na stronie https://aktywatory.pl/7-seria-bio7. Rola mikroorganizmów w oczyszczaniu ścieków pomaga w oczyszczaniu – równocześnie czyni je mniej szkodliwymi dla środowiska.

Chociaż do oczyszczania ścieków wykorzystuje się wiele różnych mikrobów i różne bakterie do szamb – istnieją pewne dobrze znane mikroby, które odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu czystości ścieków. Każdy z tych rodzajów bakterii pomaga w procesie leczenia w unikalny sposób, aby zapewnić niewielki lub żaden wpływ na otaczające środowisko.

Powszechne mikroorganizmy – bakterie do szamb stosowane w oczyszczaniu ścieków

Poniżej podstawowa lista bakterii stosowanych w oczyszczaniu ścieków, do których można się odnieść wraz z krótkim opisem.

Bakterie tlenowe

Bakterie tlenowe są najczęściej stosowane w nowych oczyszczalniach w tak zwanym środowisku napowietrzonym. Ta bakteria wykorzystuje wolny tlen w wodzie do degradacji zanieczyszczeń w ściekach, a następnie przekształca je w energię, której może użyć do wzrostu i rozmnażania.

Aby ten typ bakterii mógł być prawidłowo stosowany, musi mieć tlen dodany mechanicznie. Dzięki temu bakterie będą mogły prawidłowo wykonywać swoją pracę i nadal będą rosły i rozmnażały się w swoim źródle pokarmu.

Bakterie do oczyszczalni: beztlenowe

Bakterie beztlenowe są normalnie stosowane w oczyszczaniu ścieków. Główną rolą tych bakterii w oczyszczaniu ścieków jest zmniejszenie objętości osadu i wytwarzanie z niego metanu. Wspaniałą rzeczą w tego typu bakteriach i tym, dlaczego są one używane częściej niż bakterie tlenowe, jest to, że gaz metanowy, jeśli jest oczyszczony i odpowiednio traktowany, może być używany jako alternatywne źródło energii. Jest to ogromna korzyść, biorąc pod uwagę wysoki poziom zużycia energii w oczyszczalniach ścieków.

W przeciwieństwie do bakterii tlenowych, ten rodzaj bakterii jest w stanie uzyskać więcej niż wystarczającą ilość tlenu ze swojego źródła pożywienia i nie będzie wymagał dodawania tlenu, aby pomóc w wykonywaniu swojej pracy w czym przypomina preparaty do szamb bio7. Usuwanie fosforu ze ścieków to kolejna korzyść z drobnoustrojów beztlenowych stosowanych w oczyszczaniu ścieków.

Fakultatywne mikroorganizmy

Mikroorganizmy fakultatywne w oczyszczaniu ścieków to bakterie, które mogą zmieniać się w tlenowe i beztlenowe – a wszystko w zależności od środowiska, w którym się znajdują. Należy pamiętać, że bakterie te zwykle wolą być w warunkach tlenowych.

Wiele przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków wykorzystuje bakterie i inne mikroorganizmy, aby pomóc w procesie oczyszczania ścieków. Dobór właściwych bakterii może być trudny, ponieważ wybór zależy od stanu obszaru do skutecznego wykorzystania.

[TB]